Kristýna Šoukalová

Mgr. Kristýna Šoukalová, Ph.D.

e-mail kristyna.soukalova@upce.cz

telefon 466 037 731

Profesní dráha:

Mgr. Kristýna Šoukalová, Ph.D. vystudovala bakalářské stadium Všeobecného ošetřovatelství
na Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci (2009), magisterské studium Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech na Univerzitě Pardubice (2011) a doktorský studijní program Ošetřovatelství na Univerzitě Pardubice (2021). V rámci doktorské práce se věnovala problematice diabetu mellitu, hodnocení znalostí, tvorbě nových měřících nástrojů a ověřování jejich psychometrických znalostí.

Od roku 2011 působí na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice na pozici asistenta. Vyučuje studenty na bakalářské i magisterské úrovni. V letech 2009 – 2011 pracovala na pozici Všeobecné sestry na oddělení geriatrie.

V současné době se v rámci výzkumu zajímá o tvorbu nových měřících nástrojů v ošetřovatelství, případně jejich překlady a ověřování jejich psychometrických vlastností, edukaci a zdravotní gramotnost.

Výzkumné zájmy:

  • Péče o pacienty s diabetem mellitem
  • Vzdělávání
  • Vývoj nástrojů pro ošetřovatelskou praxi
  • Zdravotní gramotnost

Vybrané publikace:

ŠOUKALOVÁ, K., J. HOLÁ a M. NEMŠOVSKÁ. Ageistické postoje a stereotypy u studentů středních zdravotnických škol. Profese online [online]. 2014, 7(2), s. 12-16.

DVOŘÁKOVÁ, E. a K. ŠOUKALOVÁ. Interní komunikace ve zdravotnickém zařízení. Florence: odborný časopis pro nelékařské zdravotnické obory. 2015, 11(5), s. 28-31.

LEBEDINSKÁ, R, V. BLANAŘ a K. ŠOUKALOVÁ. Podtlaková léčba ran v ortopedii. Ortopedie. 2015, (1), s. 23-27.

ŠOUKALOVÁ, K., M. PRÁZNÝ a B. DOLEŽALOVÁ. Vývoj a zhodnocení obsahové validity pro pacienty s diabetes mellitus. Profese online: recenzovaný časopis pro nelékařské zdravotnické obory [online], 2017, 10(1), s. 8-14.

ŠOUKALOVÁ, K., Z. KRÁLOVÁ a L. CHRUDIMSKÁ. Hodnocení znalostí u pacientů s diabetes mellitus ve vybraném zdravotnickém zařízení. Florence: odborný časopis pro nelékařské zdravotnické obory [online]. 2017, 2017(1-2), 28-30.

ŠOUKALOVÁ, K., M. PRÁZNÝ, P. MANDYSOVÁ, P. a B. DOLEŽALOVÁ. Assessing the clarity and readability of knowledge questionnaire for patients with diabetes mellitus. In Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie [online], 2018, 8(1), pp. 26-31.

HOLUBOVÁ, M., M. ČAPKOVÁ, L. JIRÁSKOVÁ a K. ŠOUKALOVÁ. Rizikové faktory vzniku artrózy kolenního a kyčelního kloubu u pacientů indikovaných k totální endoprotéze. Česká revmatologie. 2019, 27(1), s. 10-15.

ŠOUKALOVÁ, K. et al. Development of a knowledge questionnaire for patients with diabetes mellitus in Czech Republic and evaluation of its psychometric properties. In: EGLSEER, D. (ed) Power of the Past-Force of the Future. Graz: Medical University of Graz, 2019, pp. 46.

ŠOUKALOVÁ, K., Z. ČERVENKOVÁ a M. HOLUBOVÁ. Hodnocení obtížnosti položek dotazníku a úrovně vybraných obecných znalostí u pacientů s diabetem mellitem 2. typu. Florence. 2020, (5), s. 16-18.

ŠOUKALOVÁ, K. a kol. Tvorba českého znalostního dotazníku pro pacienty s diabetem mellitem: vyhodnocení obtížnosti položek a jeho vnitřní konzistence. Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie. 2020, 10(1), s. s. 8-17.

Vybrané výzkumné projekty:

Inovace a internacionalizace, 2013-2015, Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, člen řešitelského kolektivu

SGS_2019_013 – Ošetřovatelský proces založený na důkazech, 2019, člen řešitelského kolektivu

SGS_2020_020 – Podpora Ph.D. studentů Fakulty zdravotnických studií, 2020, člen řešitelského kolektivu

Development of a platform for intelligent health protection and research into the impact of its deployment on the private and public sector economies, Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2021-2023, člen řešitelského kolektivu

Rozšířit fotografii: 
false