Markéta Moravcová

Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.

e-mail marketa.moravcova@upce.cz

telefon 725 410 310

Profesní dráha:

Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D. vystudovala na Střední zdravotnické škole v pomaturitním studiu studijní obor Porodní asistentka, na Univerzitě Palackého v Olomouci na Pedagogické fakultě studijní obor Učitelství zdravotních a sociálních předmětů pro středí odborné školy. Doktorské studium absolvovala na Karlově univerzitě, Lékařské fakultě v Hradci Králové v oboru Hygiena, preventivní lékařství. Od roku 2005 působila jako asistentka, později odborná asistentka na Fakultě zdravotnických studií, Univerzity Pardubice, kde doposud vyučuje především porodní asistenci. Od roku 2007 zastávala funkci vedoucí katedry porodní asistence a zdravotně sociální práce. Od roku 2020 působí ve funkci proděkanky pro studium
a vzdělávací činnost Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

Od roku 2020 je viceprezidentkou České komory porodních asistentek, z.s. Od roku 2014 je členkou Pracovní skupiny pro vzdělávání v porodní asistenci zřízené Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

Ve svém výzkumu se zabývá především posuzováním kvality zdraví a života
u postmenopauzálních žen.

Výzkumné zájmy:

  • Porodní asistence
  • Vzdělávání
  • Simulace při výuce
  • Kvalita života
  • Kvalita péče
  • Specifika multikulturní péče

Kompletní přehled publikací a projektů naleznete ZDE.

Vybrané publikace:

ŠALANSKÁ, E.; MORAVCOVÁ, M. Coping strategies in midwife care for women with labour pain. Kontakt, 2019, roč. 21, č. 3, s. 298-305.

WELGE, E.; MORAVCOVÁ, M. Simulation Training in midwifery Education in the Czech Republic. 2019. Polsko: Bielsko-Biala. III. Mezinárodní konference Wsólczesny wymiar pielegniarstwa.

ŠKORNIČKOVÁ, Z., MORAVCOVÁ, M. Specifika ošetřovatelské péče vybraných minoritních skupin v Pardubickém kraji dle modelu kulturních kompetencí. Logos Polytechnikos, 2018, roč. 9, č. 2, s. 197-212.

MORAVCOVÁ, M.; PETRŽÍLKOVÁ, H. Základy péče v porodní asistenci I. 2. akt. vyd., Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. 180 s. ISBN 978–80–7560–132–2.

HOLÁ, J.; MORAVCOVÁ, M.; HLAVÁČKOVÁ, E. Communication Competencies of Hospital Line Management. In IDIMT-2018 Strategic Modeling in Management, Economy and Society. Linz: Trauner Verlag, 2018, s. 463-471. ISBN 978-3-99062-339-8.

ŠKORNIČKOVÁ, Z.; NOVÁKOVÁ, D.; MORAVCOVÁ, M. Využití modelu kulturních kompetencí v ošetřovatelské praxi: literární přehled. Logos Polytechnikos, 2017, roč. 2, č. 8, s. 204-216.

MORAVCOVÁ, M.; HOLÁ, J. Utilizing the Menopause Rating Scale questionnaire in electronic form for evaluating the quality of life in postmenopausal women. Kontakt, 2017, 1 (19): 12 - 16.

HOLÁ J., ŠPAČKOVÁ I., MORAVCOVÁ M. Utilization of ICT in Hospital Human Resources Management. In IDIMT-2017 Digitalization in Management, Society and Economy . Linz: Trauner Verlag, 2017, s. 217 - 225. ISBN 978-3-99062-119-6.

PAVLOVÁ, P.; SEDLÁČKOVÁ S, MORAVCOVÁ M., HOLÁ J. Benchmarking in Quality of Midwifery Care. In Hradecké ekonomické dny 2015, Ekonomický rozvoj a management regionů, Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. ISBN: 978-80-7435-550-9.

MORAVCOVÁ, M.; MAREŠ, J.; JEŽEK, S. Menopause Rating Scale – validation czech version specific instrument for assessing health-related quality of life in postmenopausal women. Ošetřovatelství a porodní asistence, 2014;5(1), 36-45.

 

Rozšířit fotografii: 
false