Mezinárodní spolupráce

Fakulta je zapojena do vzdělávacího programu Evropské Unie Erasmus+, jehož cílem je posilovat spolupráci vysokých škol evropského regionu, sbližovat vzdělávací systémy a odstraňovat bariéry mezi národy a zeměmi. V současné době má fakulta uzavřené dohody s 16 partnery na 15 zahraničních univerzitách v 10 evropských zemích. Studenti i akademičtí pracovníci katedry se v rámci tohoto programu účastní studijních a praktických stáží. V letech 2012–2020 se uskutečnilo 114 studentských zahraničních příjezdů a 87 výjezdů. U zaměstnanců se jednalo o 115 zahraničních příjezdů a 340 výjezdů.

Kromě evropských mobilit je katedra od roku 2017 zapojena do celouniverzitního projektu „India Platform“, v rámci kterého se rozvíjí spolupráce s Indií, participuje na letní škole „Summer School“ zaměřené na realizaci studijního pobytu zahraničních studentů z různých zemí, podporuje zaměstnance k realizaci mimoevropských pracovních stáží. 

Katedru ošetřovatelství v rámci projektu Erasmus + navštívili studenti z Řecka (Atény, Patras), Španělska (Jaén), Malty, Finska (Turku, Vaasa) a Slovenska (Ružomberok).

Akademičtí pracovníci Katedry ošetřovatelství navštívili v rámci programu Erasmus + v posledních letech partnerské instituce v těchto zemích: Finsko (Vaasa, Turku), Španělsko (Jaén), Portugalsko (Porto, Castelo Branco), Slovensko (Ružomberok), Turecko (Ankara).

Dále se akademičtí pracovníci podílí na výuce v anglickém jazyce v předmětech zaměřených na výuku první pomoci, filozofie a etiky, komunikace a vybraných klinických oborů.

K rozvoji internacionalizace významnou měrou přispívají projekty z evropských strukturálních fondů. V rámci nich jsou realizovány nejčastěji krátkodobé mobility akademických pracovníků a studentů (účast na mezinárodních konferencích, pracovní, studijní stáže, vzdělávací kurzy, exkurze, účast zahraničních odborníků ve výuce aj.). 

V rámci dvou projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je v současné době připravována výuka v angličtině ve studijním programu Všeobecná sestra (4 předměty, které budou studentům nabízeny jak v českém, tak v anglickém jazyce) a doktorský studijní program v českém i anglickém jazyce.

Rozvoj vědecko-výzkumné spolupráce se zahraničními subjekty je na FZS naplňován zejména prostřednictvím projektů: Erasmus+ (spolupráce s Francií, Finskem, Belgií, Řeckem), OP VVV (projekt na přípravu doktorského studijního programu Ošetřovatelství ve spolupráci s Rakouskem a Finskem) a projekt cílený na pobyt zahraničního vědecko-výzkumného pracovníka/postdoka z oboru Ošetřovatelství na fakultě).

Rozšířit fotografii: 
false