Ondřej Podeszwa

Mgr. et Mgr. Ondřej Podeszwa

e-mail ondrej.podeszwa@upce.cz

telefpn +420 466 037 545

Profesní dráha:

Ondřej Podeszwa je absolventem Univerzity Hradec Králové – programu Učitelství pro střední školy s oborovou specializací na Historii a Základy společenských věd, kde získal titul Mgr. (2010). V rámci tohoto studia absolvoval také 3měsíční stáž na Alpen-Adria-Universtität v Klagenfurtu v Rakousku. V roce 2016 získal další specializaci v rámci oboru Historická sociologie, který absolvoval na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. (Mgr.) V současné době je studentem doktorského studia na KTF UK obor Církevní a obecné dějiny, kde se zabývá morálním společenským diskurzem ve druhé polovině 20. století.

Pracoval jako pedagog v letech 2010-2017 na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové, od roku 2018 působí na fakultě zdravotnických studií jako asistent. V roce 2019 byl zároveň koordinátorem projektu Příběhy našich sousedů pro Pardubice pro společnost Post Bellum.

Výzkumné zájmy:

  • Bioetika
  • Morální diskurz společnosti
  • Historicko-sociologické perspektivy vývoje společnosti

Vybrané publikace (od roku 2016):

CÁBOVÁ, Veronika, Věra DANIELOVÁ, Vladimír JEŠKO, et al. Přijímačky na VŠ v pohodě. Praha: Taktik, 2018. ISBN 978-80-7563-147-3.

PODESZWA, Ondřej. Recenze knihy Tomáše Petráčka: Západ a jeho víra - 9.5 teze k dopadům Lutherovy reformace. Studia Teologica. 2019, 21(4), 233-236.

Rozšířit fotografii: 
false