Pavlína Brothánková

Mgr. Pavlína Brothánková, Ph.D.

e-mail pavlina.brothankova@upce.cz

telefon +420 466 037 733

 

Profesní dráha

Mgr. Pavlína Brothánková, Ph.D. absolvovala vzdělání v oboru ošetřovatelství, které získala
v bakalářském a magisterském studiu oboru Všeobecná sestra na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice a v doktorském studiu na Univerzitě Pardubice (2014). Její doktorandský výzkum se týkal testování čichu pomocí Testu libosti pachů se zaměřením na pacienty s onemocněním hlavy a krku.

V roce 2017 získala od Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně atestaci z oboru chirurgická sestra. V roce 2018 jí Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu udělila certifikát spánkového technika. 

Od roku 2009 pracuje jako zdravotní sestra na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubické nemocnice, a. s., Nemocnice Pardubického kraje. Od roku 2011 pracuje jako odborná asistentka na Katedře ošetřovatelství Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Ve svém výzkumu se zaměřuje zejména na poruchy čichu a chuti.

 

Výzkumné zájmy:

  • Poruchy čichu a chuti, kvalita života
  • Ošetřovatelská péče v otorinolaryngologii
  • Spánková medicína

Vybrané publikace:

Brothánková, P., Vodička, J., Žilková, V. Taste strips - the method of self-administered taste function test. Cesk Slov Neurol N 2020; 83/116(5): 531-534.

Brothánková, P., Vodička, J., Bažant, J. The influence of a child’s age on the evaluation of smells and their hedonistic assessment. Eur J Pediatr (2020). https://doi.org/10.1007/s00431-020-03778-2

Brothánková, P., Vodička, J. Parosmia and phantosmia in patients with olfactory dysfunction. Cesk Slov Neurol N (2018); 81(1): 51-54.

Knížek, Z., Vodička, J., Brothánková, P., Shejbalová, H. Olfactory function in patients undergoing FESS for chronic rhinosinusitis. Časopis lékařů českých, 2017, roč. 4, č. 156, s. 187-191.

Brothánková, P., Nedomová, E. Vodička, J. Quality of life in patient with olfactory dysfunction. Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia (2017), 55 (2): 51–55. ISSN 1339-5920.

Brothánková, P., Vodička, J. Normative Data for the New Test of Odour Pleasantness in Healthy Participants. Cesk Slov Neurol N (2015); 78/111(1): 78-82

 

Vybrané výzkumné projekty:

Posouzení test- retest reliability čichových testů (OMT, NTOP) (IGSFZS_2021_001); 2021

Vnímání libosti pachů a kvality života osob s poruchou čichu (IGSFZS_2020_001); 2020

Vyšetření chuti v době epidemie COVID s využitím telemedicíny (GAMA2-02/002 – TA ČR); 2020

Vyšetření čichu pomocí respirační olfaktometrie a využití při rehabilitaci čichu (IGSFZS_2019_002); 2019

Hodnocení zdravotního stavu pacientů v otorinolaryngologii (SGSFZS_2016_006); 2016

Chemosenzorická percepce a vývoj možnosti jejího měření u pacientů s onemocněním hlavy a krku (TA04011114 – TA ČR); 2014 - 2017

false
Rozšířit fotografii: 
false