Spolupráce katedry

Spolupráce katedry

Hlavní spolupracující institucí pro odbornou praxi, výuku, ale také oblast vědy a výzkumu je Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 
Katedra spolupracuje s odborníky všech pěti nemocnic v rámci organizace odborné praxe, výuky, participace na odborných akcích, seminářích
a konferencích (např. Celostátní kongres s mezinárodní účastí Mezioborová spolupráce při léčbě ran
a kožních defektů, Kontroverze v onkologii aj.) a osvětových aktivit pro laickou veřejnost (Den nemocnice, Stop dekubitům).

Kliniky jsou společnými pracovišti FZS a Nemocnice Pardubického kraje, a.s., která je nejvýznamnějším partnerem fakulty.

Mezi další významné partnery při zajištění výuky i odborné praxe patří tyto instituce:

Multiscan, s.r.o. - www.multiscan.cz
Fakultní nemocnice Hradec Králové – www.fnhk.cz
Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví - www.ldn-rybitvi.cz
Dětské centrum Veská - www.dcveska.cz
Hospic Chrudim – www.smireni.cz
Hospic Sv. Štěpána Litoměřice - www.hospiclitomerice.cz
Nemocnice Náchod - www.nemocnicenachod.cz
Senior centrum Nechanice - www.senior-centrum.cz
Medin, a.s. – www.medin.cz

Fakulta zdravotnických studií, Katedra ošetřovatelství spolupracuje s Českou asociací sester - www.cnna.cz., Společností preventivní stomatologie – www.zubari.cz, Českou společností pro léčbu ran - www.cslr.cz, Českou společností otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - www.otorinolaryngologie.cz.

Rozšířit fotografii: 
false