Spolupráce s Modrým koníkem

Z důvodu omezení souvisejícími se šířením Covid - 19 byl pohyb na veřejnosti značně omezen. V ulicích se pohybuje opravdu minimum lidí. Dříve běžné průzkumy veřejného mínění prováděné na veřejných místech nyní nedávají smysl. 

 

V průběhu měsíce dubna 2020 proběhlo ve spolupráci s hojně navštěvovaným portálem Modrý koník dotazníkové šetření zaměřené na zdravotní gramotnost.


Cílem bylo získat data o tom, jak a kde hledají uživatelé internetu informace o zdravotnických tématech a podle čeho posuzují jejich důvěryhodnost, neboť internet je plný článků o zdraví / nemoci, které mají různou kvalitu a jsou mnohdy neaktuální. Modrý koník umožnil týmu akademických pracovníků FZS Univerzity Pardubice umístit dotazník na stránky modrykonik.cz a tím získat odpovědi od více než 9 tisíc uživatelů, převážně žen. Získaná data poslouží lepšímu pochopení chování uživatelů internetu, kteří hledají informace o zdraví či nemoci a umožní tak hledat cesty, jak šířit informace o této problematice a snad tak i zabránit případnému poškození uživatelů internetu ve chvíli, kdy by bez kritického zhodnocení jednali podle špatných informací získaných na různých webech.

Rozšířit fotografii: 
false