Spolupráce s institucemi

Na  vědecko-výzkumné  činnosti,  případně  další  tvůrčí  činnosti  fakulty  se podílí řada specializovaných pracovišť a dalších organizací a institucí, které při fakultě pracují nebo v nichž je fakulta a její akademičtí pracovníci členy. Tato forma spolupráce přispívá také k vědecko-výzkumnému rozvoji fakulty i k výchově studentů a jejímu rozvoji fakulta věnuje trvalou pozornost. Především se jedná o velmi úzkou spolupráci s Pardubickou krajskou nemocnicí, a.s., Fakultní nemocnicí Hradec Králové, Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové a se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Pro užší spolupráci byly v Pardubické krajské nemocnici a.s. ustanoveny Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem školství a mládeže a tělovýchovy tyto kliniky:

 • Chirurgická klinika
 • Interní klinika
 • Klinika Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
 • Klinika Neurologická
 • Klinika Porodnicko-gynekologická

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice se opírá o vysoce erudované vědecko-pedagogické pracovníky, kteří jsou členy řady odborných společností, oborových a vědeckých rad a redakčních rad odborných časopisů. Tato skutečnost společně s vysokou úrovní léčebně preventivní péče poskytované Pardubickou krajskou nemocnicí, a.s. byla zohledněna Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy uznáním pěti klinických pracovišť. Akademičtí pracovníci fakulty jsou zastoupení v níže uvedených odborných institucích.

Členství ve výborech odborných společností v ČR:

 • Česká neurologická společnost
 • Česká kardiologická společnost
 • Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
 • Česká ORL společnost chirurgie hlavy a krku
 • Česká společnost pro využití laseru v medicíně
 • Česká gynekologicko-porodnická společnost
 • Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví
 • Česká asociace sester
 • Česká chirurgická společnost    
 • Česká společnost pro úrazovou chirurgii
 • Sekce pro hrudní chirurgii Česká chirurgická společnost
 • Česká pediatricko-chirurgická společnost
 • Slovenská chirurgická společnost
 • Slovenská lékarská  spoločnostˇ
 • Oborová komise pro chirurgii Vědecké rady České lékařské komory                     

Členství v mezinárodních odborných společnostech:

 • The International Otopathology Society  (The Schuknecht Society) Boston, USA
 • National delegate EFNS (European Federation of Neurological Societies)
 • Quebec Order of Nurses, Canada
 • The Honor Society of Nursing - Sigma Theta Tau International
 • Die Deutsche Gesellschaft fur Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde,
  Kopf- und Hals- chirurgie (korresspondierter Mitglied)
 • Vereinigung mitteldeutscher Hals-Nasen-OhrenÄrzte
 • Česko-japonská sekce, International College of Surgery
 • European Society of Cardiology 

Členství ve Vědeckých radách Vysokých škol/fakult 

 • Vědecká rada Univerzity Pardubice
 • Vědecká rada Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice
 • Vědecká rada Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové
 • Vědecká rada Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové
 • Vědecká rada Fakulty Zdravotnictva Univerzity v Prešově
 • Vědecká rada III. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Královské Vinohrady v Praze 

Členství v Oborových radách Vysokých škol/škol 

 • Oborová rada neurologie, Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno
 • Oborová rada pro chirurgii Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno
 • Oborová rada pro udělování titulu PhD v gynekologii a porodnictví
  v Hradci Králové při Lékařské fakultě Univerzity Karlovy
 • Oborové rada ORL, Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc
 • Oborové rada ORL, Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno 
 • Oborová rada Chirurgie, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
 • Oborová rada Válečné chirurgie Fakulta vojenského zdravotnictví
  Univerzity obrany v Hradci Králové
 • Oborová rada Specializace ve zdravotnictví, Zdravotně sociální fakulta,
  Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
 • Oborová rada Ošetřovatelství, Zdravotně sociální fakulta,
  Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Členství v redakčních radách odborných časopisů:

 • Profese online
 • Gynekolog
 • Otorinolaryngologie a Foniatrie
 • Acta Medica (Hradec Králové)

Další, jiné:

 • Kolegium EUNIO (elektronické vzdělávání pro nelékařské profese)
 • Etická komise, Pardubická krajské nemocnice, a.s. 

Fakulta spolupracuje dále v rámci praktické výuky studentů s nemocnicemi nejen v regionu, ale v celé České Republice, např:

 • Chrudimská nemocnice, a.s.
 • Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
 • Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
 • Nemocnice Havlíčkův Brod
 • Nemocnice s poliklinikou Havířov
 • Litomyšlská nemocnice, a.s.
 • Nemocnice Jablonec nad Nisou
 • Nemocnice Nové Město na Moravě
 • Orlickoústecká nemocnice, a.s.
 • Masarykova městská nemocnice v Jilemnici
 • Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou, a.s.
 • Nemocnice Jihlava
 • Nemocnice Přerov
 • Nemocnice Milosrdných bratří Brno
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.
 • Česko-německá horská nemocnice Krkonoše s. r. o. - Vrchlabí
 • Ústřední vojenská nemocnice Praha
 • Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha 8
 • Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové 

Dále fakulta spolupracuje s institucemi:

 • Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví
 • Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
 • Sociální služby města Pardubic -  Domov pro seniory U Kostelíčka
 • Hospic sv. Štěpána, občanské sdružení - Litoměřice
 • Dětské centrum Veská - Sezemice
 • ZŠ a Praktická škola Svítání, o.p.s. Pardubice
 • Domov pod Kuňkou Ráby
 • Denní stacionář Slunečnice Pardubice
 • TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.
 • Domov sociálních služeb Slatiňany
 • Dům na půli cesty  Pardubice
 • Péče o duševní zdraví region Pardubice
 • ZŠ a MŠ při Pardubické krajské nemocnici, a.s.
 • Domácí péče NIKÉ
 • Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi Paprsek Pardubice

 

 

 

Rozšířit fotografii: 
false