Studentská mezioborová supervize

Oddělení Zdravotně sociální péče realizuje STUDENTSKÉ SUPERVIZE.  

 

Studentská supervize.

 • nástroj, jehož cílem je podpořit profesionální rozvoj studenta (=sebenáhled, sebeřízení, motivaci, ...) a zvyšovat kvalitu odváděné práce (= studia)

 • určená primárně pro studenty prvních ročníků prezenčního studia, ale i pro studenty napříč všemi studijními obory FZS, je dobrovolná, otevřená, může přijít kdokoli, kdo má zájem.

 

 • otevřená, PROTOŽE může přijít kdokoliv, kdo má zájem

 • studentská, PROTOŽE budeme mluvit o studiu a zátěžích, které studium přináší

 • supervizní, PROTOŽE se budeme snažit o nadhled a posun v tom, jak studium a jeho zátěže zvládat

 • skupinová, PROTOŽE nás bude až 15 lidí a budeme pracovat společně

 

 

Supervize nabízí:

 • jiný pohled na vlastní studium

 • nalézání řešení, východisek a nových pohledů

 • otevírání nových cest myšlení a forem práce

 • lepší plánování studia

 • rozpoznání neefektivních postupů

 • uvolnění napětí a předcházení syndromu vyhoření

 • ocenění, podporu, přijetí, povzbuzení, zpětnou vazbu

 • prostor pro sdílení prožitků, emocí, starostí a nejistot

 

 


 

Máte o ni zájem, potřebujete pomoci?

 

Lekorka supervize Mgr. Adéla Michková, Ph.D.

Přihlášení na supervizi nebo dotazy směřujte
na e-mail: adela.michkova@upce.cz

Proč jít na studentskou supervizi?

Zúčastnila jsem se mezioborové studentské supervize a velmi mi to pomohlo s mými aktuálními otázkami, na které jsem nenalézala správné řešení. Pokud máte nějaké trápení či chcete vyřešit nějakou negativní zkušenost, tak supervize by Vám mohla pomoci.
Jaroslava Faltýnová
studentka 3. ročníku obor Zdravotně-sociální pracovník
Jsem studentka prvního akademického roku na FZS obor zdravotně-sociální péče a měla jsem možnost, jako každý účastnit se mezioborové supervize. Jelikož jsem se na fakultě teprve rozkoukávala byla jsem moc ráda, že se mohu k této aktivitě připojit. Dalo mi to velký rozhled a měla jsem pocit, že si o svých obavách a pocitech z prvních hektických týdnů v novém prostředí můžu s někým promluvit. Seznámit se se staršími studenty a vzájemně si naslouchat, sbírat zkušenosti a slyšet i jiný názor. Díky tomu jsem měla prostor vyjádřit se a spolupracovat s dalšími studenty. Byla to super zkušenost a i po jednom sezení jsem měla pocit načerpaných zkušeností a zpříjemněné odpoledne.
Karolína Šedová
studentka 1. ročníku oboru Zdravotně-sociální pracovník
Rozšířit fotografii: 
false