Magisterské programy

Proč studovat na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice v navazujícím magisterském studiu

  • Široká nabídka volitelných předmětů – např. znakový jazyk, informační zdroje pro medicínské obory, Teorie a metody sociální práce, sociální instituce, Specializované ošetřovatelství v ORL atd.
  • Studium anglického jazyka po celou dobu studia, včetně absolvování vybraných předmětů v AJ
  • Možnost výjezdů do zahraničí (LLP Erasmus atd.), zapojení zahraničních vyučujících do výuky vybraných předmětů
  • Možnost výběru z nabídky 17 předmětů Katedry tělovýchovy a sportu např. badminton, plavání, indoorcycling, aerobic, powerjóga atd.
  • Možnost získat v rámci studia oboru Ošetřovatelská péče v interních oborech certifikát v certifikovaném kurzu MZČR Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty.
  • Mimořádné jednorázové stipendium nejlepším uchazečům
  • Individuální práce se studenty, kteří mají zájem o doktorské studium

 

Studijní program:

Ošetřovatelství

(N 5341)

Studijní obor:

Ošetřovatelská péče v interních oborech

(5341T016)

Forma studia v akademickém roce 2019/2020: kombinovaná

Platnost akreditace do: 31. 12. 2021

Vzdělávací a profesní cíle studijního oboru:
Cílem specializačního vzdělávacího programu v oboru Ošetřovatelská péče v interních oborech je příprava vysokoškolsky kvalifikovaných zdravotnických pracovníků oprávněných provádět, zajišťovat a koordinovat základní, specializovanou a vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči v interních oborech, onkologii, geriatrii a u pacientů s chronickými ranami a defekty. Úspěšné ukončení studia dává absolventům možnost získání specializované způsobilosti v oboru Ošetřovatelská péče v interních oborech a široký systémový základ. U nejlepších absolventů dává předpoklady ke studiu doktorského studijního programu.
V rámci studia oboru Ošetřovatelská péče v interních oborech je možné získat certifikát v certifikovaném kurzu MZČR Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty.

Studijní program:

Specializace ve zdravotnictví

(N 5345)

Studijní obor:

Perioperační péče

(5345T038)

Forma studia v akademickém roce 2019/2020: kombinovaná

Platnost akreditace do: 31. 12. 2021

Vzdělávací a profesní cíle studijního oboru:
Cílem studijního oboru je vybavit všeobecnou sestru znalostmi terminologie, zajistit orientaci v primárních vědomostech a literárních pramenech vědních a klinických oborů ovlivňujících roli všeobecné sestry specialistky. Poskytnout všeobecné sestře základní znalosti a dovednosti vztahující se k perioperační péči a připravit všeobecnou sestru pro poskytování specializované ošetřovatelské perioperační péče.

Cílem specializačního vzděláváni v oboru Perioperační péče je získání specializované způsobilosti s označením odbornosti Všeobecná sestra pro perioperační péči.

Studijní program:

Specializace ve zdravotnictví

(N 5345)

Studijní obor:

Perioperační péče v gynekologii a porodnictví

(5345T035)

Forma studia v akademickém roce 2019/2020: kombinovaná

Platnost akreditace do: 31. 12. 2021

Vzdělávací a profesní cíle studijního oboru:
Cílem studijního oboru je umožnit absolventům získat úplné vysokoškolské vzdělání a specializovanou způsobilost v oboru Porodní asistentka v perioperační péči. Absolvent studijního oboru se uplatní na pracovištích perioperační péče v gynekologii a porodnictví, popřípadě na pracovištích předsterilizační přípravy a sterilizace zdravotnických prostředků. Koncepce studijního oboru předpokládá uplatnění absolventů i v oblasti managementu výše jmenovaných odborných pracovišť.

Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Vzorové testy445.52 KB
true
Rozšířit fotografii: 
false