Doporučená literatura k přijímacím zkouškám do NMgr. studijních programů

Specializace v ošetřovatelství – Ošetřovatelská péče v interních oborech

Ošetřovatelství

NANDA International. 2020. Ošetřovatelské diagnózy: definice a klasifikace 2018-2020.
11. vyd. (1. české vydání). Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0710-0.

PLEVOVÁ Ilona a kol. 2013. Management v ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada.
ISBN 978-80-247-3871-0.

PLEVOVÁ Ilona a kol. 2018. Ošetřovatelství I. 2. přepr. a dopl. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0888-6.

PLEVOVÁ Ilona a kol. 2019. Ošetřovatelství II. 2. přepr. a dopl. vyd. Praha: Grada. 200 s. ISBN 978-80-271-0889-3.

TRACHTOVÁ Eva a kol. 2013. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu.
3. nezm. vyd. Brno: NCO NZO. ISBN 978-80-7013-590-7.

Zákonné a legislativní normy je třeba studovat podle aktuálního stavu a zdrojů.

 

Interna

NAVRÁTIL Leoš a kol. 2017. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. 2. přepr.
a dopl. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0210-5.

SOUČEK Miroslav a Petr SVAČINA a kol. 2019. Vnitřní lékařství v kostce. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-2289-9.

Chirurgie

FERKO Alexander, Zdeněk ŠUBRT, Tomáš DĚDEK. 2015. Chirurgie v kostce.
2. dopl. a přepr. vyd. Praha: Grada. 512 s. ISBN 978-80-247-1005-1.

JANÍKOVÁ Eva a Renáta ZELENÍKOVÁ. 2013. Ošetřovatelská péče v chirurgii pro bakalářské a magisterské studium. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4412-4.

POKRIVČÁK Tomáš a kol. 2014. Chirurgie. 1. vyd. Praha: Triton. ISBN 978-80-7387-702-6.

SLEZÁKOVÁ Lenka a kol. 2019. Ošetřovatelství v chirurgii I. 2. přepr. a dopl. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2900-8.

SLEZÁKOVÁ Lenka a kol. 2021. Ošetřovatelství v chirurgii II. 2. přepr. a dopl. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-1718-5.

 

Psychologie

PLHÁKOVÁ, Alena. 2015. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia. 2007 (dotisk 2021) ISBN 978-80-200-1499-3.

ŘÍČAN, Pavel. Psychologie osobnosti. 2010. 6. revid. a dopl. vyd. Praha: Grada, ISBN 978-80-247-3133-9.

THOROVÁ, Kateřina. 2015. Vývojová psychologie: Proměny lidské psychiky od početí po smrt. 1. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0714-6.

ZACHAROVÁ, Eva, Miroslava HERMANOVÁ, Jaroslava ŠRÁMKOVÁ. 2017. Zdravotnická psychologie. 2. akt. a dopl. vyd. Praha: Grada, ISBN 978-80-271-0155-9.

 

 

Specializace v ošetřovatelství – Perioperační péče

Ošetřovatelství

NANDA International. 2020. Ošetřovatelské diagnózy: definice a klasifikace 2018-2020.
11. vyd. (1. české vydání). Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0710-0.

PLEVOVÁ Ilona a kol. 2013. Management v ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada.
ISBN 978-80-247-3871-0.

PLEVOVÁ Ilona a kol. 2018. Ošetřovatelství I. 2. přepr. a dopl. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0888-6.

PLEVOVÁ Ilona a kol. 2019. Ošetřovatelství II. 2. přepr. a dopl. vyd. Praha: Grada. 200 s. ISBN 978-80-271-0889-3.

TRACHTOVÁ Eva a kol. 2013. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu.
3. nezm. vyd. Brno: NCO NZO. ISBN 978-80-7013-590-7.

Zákonné a legislativní normy je třeba studovat podle aktuálního stavu a zdrojů.

 

Chirurgie

FERKO Alexander, Zdeněk ŠUBRT, Tomáš DĚDEK. 2015. Chirurgie v kostce.
2. dopl. a přepr. vyd. Praha: Grada. 512 s. ISBN 978-80-247-1005-1.

JANÍKOVÁ Eva a Renáta ZELENÍKOVÁ. 2013. Ošetřovatelská péče v chirurgii pro bakalářské a magisterské studium. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4412-4.

POKRIVČÁK Tomáš a kol. 2014. Chirurgie. 1. vyd. Praha: Triton. ISBN 978-80-7387-702-6.

SLEZÁKOVÁ Lenka a kol. 2019. Ošetřovatelství v chirurgii I. 2. přepr. a dopl. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2900-8.

SLEZÁKOVÁ Lenka a kol. 2021. Ošetřovatelství v chirurgii II. 2. přepr. a dopl. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-1718-5.

 

Perioperační péče

JEDLIČKOVÁ Jaroslava a kol. 2019. Ošetřovatelská perioperační péče. 2. rozš. vyd. Brno: NCO NZO. ISBN 978-80-7013-598-3.

KALA Zdeněk a Igor PENKA a kol. 2010. Perioperační péče v obecné chirurgii. 1. vyd. Brno: NCO NZO. ISBN 978-80-7013-518-1.

WICHSOVÁ Jana a kol. 2013. Sestra a perioperační péče. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3754-6.

 

Psychologie

PLHÁKOVÁ, Alena. 2007. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia. (dotisk 2021) ISBN 978-80-200-1499-3.

ŘÍČAN, Pavel. Psychologie osobnosti. 2010. 6. revid. a dopl. vyd. Praha: Grada, ISBN 978-80-247-3133-9.

THOROVÁ, Kateřina. 2015. Vývojová psychologie: Proměny lidské psychiky od početí po smrt. 1. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0714-6.

ZACHAROVÁ, Eva, Miroslava HERMANOVÁ, Jaroslava ŠRÁMKOVÁ. 2017. Zdravotnická psychologie. 2. akt. a dopl. vyd. Praha: Grada, ISBN 978-80-271-0155-9.

 

Specializace v porodní asistenci – Perioperační péče

Porodní asistence

NANDA International. 2020. Ošetřovatelské diagnózy: definice a klasifikace 2018-2020.
11. vyd. (1. české vydání). Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0710-0.

PROCHÁZKA, Martin a kol. Porodní asistence – učebnice pro vzdělávání i každodenní praxi. Praha: Maxdorf. 2021. ISBN 978-80-7345-618-4.

TRACHTOVÁ Eva a kol. 2013. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu.
3. nezm. vyd. Brno: NCO NZO. ISBN 978-80-7013-590-7.

Zákonné a legislativní normy je třeba studovat podle aktuálního stavu a zdrojů.

 

Klinické předměty (porodnictví, gynekologie, neonatologie)

DUBOVÁ, O., ZIKÁN, M. Gynekologie a porodnictví: praktické repetitorium. Praha: Maxdorf, 2019. ISBN 978-80-7345-599-6.

FENDRYCHOVÁ, J. Základní ošetřovatelské postupy v péči o novorozence. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3940-3.

HÁJEK, Zdeněk, ČECH, Evžen, MARŠÁL, Karel. Porodnictví. 3., zcela přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4529-9.

JANOTA, J.; STRAŇÁK, Z. Neonatologie. 1. vyd. Praha: Mladá Fronta, 2013. ISBN 978-80-204-2994-0.

ROZTOČIL, A.; BARTOŠ, P. Moderní gynekologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978–80–247–2832–2.

 

Psychologie

PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia. 2007 (dotisk 2021) ISBN 978-80-200-1499-3.

ŘÍČAN, Pavel. Psychologie osobnosti. 6. revid. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3133-9.

THOROVÁ, Kateřina. Vývojová psychologie: Proměny lidské psychiky od početí po smrt. 1. vyd. Praha: Portál. 2015. ISBN 978-80-262-0714-6.

ZACHAROVÁ, Eva, Miroslava HERMANOVÁ, Jaroslava ŠRÁMKOVÁ. Zdravotnická psychologie. 2. akt. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0155-9.

 

Organizace a řízení ve zdravotnictví

 

Zdravotní a sociální politika

FAIT, Tomáš, Michal VRABLÍK a Richard Češka a kol. Preventivní medicína. 3. aktualiz. vyd. Praha: Maxdorf Jessenius, 2021. ISBN 978-80-7345-680-1.

HOLČÍK, Jan. Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost. Brno: Masarykova Univerzita, 2010. ISBN 978-80-2105-239-0.

JANEČKOVÁ, Hana a Helena HNILICOVÁ. Úvod do veřejného zdravotnictví. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-592-9.

KREBS, V. Sociální politika. 5. přepr. a aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2010. ISBN 978-80-7357-585-4.


Ekonomika a management ve zdravotnictví

GLADKIJ, Ivan. Management ve zdravotnictví. 1. vyd. Brno: Bizbooks, 2003. ISBN 978-80-7226-996-9.

PLEVOVÁ, Ilona. Management v ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3871-0.

SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1.
 

Psychologie

PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia. 2007 (dotisk 2021) ISBN 978-80-200-1499-3.

ŘÍČAN, Pavel. Psychologie osobnosti. 6. revid. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3133-9.

THOROVÁ, Kateřina. Vývojová psychologie: Proměny lidské psychiky od početí po smrt.
1. vyd. Praha: Portál. 2015. ISBN 978-80-262-0714-6.

ZACHAROVÁ, Eva, Miroslava HERMANOVÁ, Jaroslava ŠRÁMKOVÁ. Zdravotnická psychologie. 2. akt. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0155-9.

 

 

 

 

 

 

false
Rozšířit fotografii: 
true