Zápisy do 1. ročníků

Zápisy do studia 1. ročníků se uskuteční ve dnech 30. 6. a 1. 7. 2022 na Fakultě zdravonických studií Univerzity Pardubice.

Pozvánka na zápis společně s rozhodnutím o přijetí je vyvěšena v E-přihlášce uchazeče v záložce "SPIS".

Rozšířit fotografii: 
false