II. Kongres České komory porodních asistentek

11. 05. 2018

Hlavním organizátorem kongresu je ČKPA a její pobočný spolek Východočeský spolek porodních asistentek (VČSPA). Na organizaci kongresu spolupracuje VČSPA/ČKPA s Fakultou zdravotnických studií Univerzity PardubiceFakultou zdravotnických studií ZČU v Plzni a Ústavem ošetřovatelství a porodní asistence LF Ostravské univerzity v Ostravě.

Záštitu nad kongresem převzal,
děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.
přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. doc. MUDr. Milan Košťál, CSc.
a náměstek primátora města Pardubice Mgr. Jakub Rychtecký.

Akce proběhne v Pardubicích 19. května 2018, zde je k dispozici více informací o kongresu.

Lenka Kuthanová
FZS