Imatrikulace na Fakultě zdravotnických studií dne 11.10.2013

10. 10. 2013

Imatrikulace na Fakultě zdravotnických studií dne 11. 10. 2013

 

Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků bakalářského studia Fakulty zdravotnických studií se uskuteční v pátek
11. října v aule Arnošta z Pardubic, Studentská 519, Pardubice. Zahájení obřadu je v 9,00 hod.

Sraz studentů na nácvik je v 7,30 hod. v předsálí Auly!

 

Na imatrikulaci je nutné společenské oblečení.

Pro všechny studenty bakalářského studia je imatrikulace povinná, mimo studenty kombinované formy studia.

 

Pro rodinné příslušníky, přátele studentů a hosty bude přístup do Auly umožněn cca 15 min. před zahájením obřadu.

Na tento den je pro studenty 1. ročníků bakalářského studia vyhlášeno děkanské volno. Studentům 1 .ročníku kombinované formy studia odpadá výuka v době od 8,00-11,30 hod.

Ing. Tereza Richterová
Vedoucí studijního oddělení