Aktuální informace k výuce (Covid-19)

10. 9. 2020

Aktualizace: 13. 9. 2021

Opatření proti šíření Covid-19 

V platnosti jsou pravidla ochrany dýchacích cest, které upravují výjimky z nošení ochranných prostředků dýchacích cest při výuce i zkoušení (Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 15757/2020-56/MIN/KAN ze dne 30. července 2021, ve znění Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 15757/2020-58/MIN/KAN  s účinností od 31. srpna 2021).

Provoz fakulty probíhá dle aktuálních norem v režimu:

 1. Povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorách Univerzity Pardubice a Střední zdravotnické školy a dodržování všech aktuálně platných bezpečnostních opatření.
 2. S platností od 13. 9. 2021 je zrušená povinnost studenta prokázat splnění pravidla O-T-N (očkování - test - nemoc) při výuce na vysokých školách. Povinnost prokázání se potvrzením O-N-T se nezrušuje na konání akademických obřadů.
 3. Při vstupu na fakultu a do učeben je nutné použít dezinfekci a dodržovat doporučené rozestupy 2 metry.
 4. Prezenční účast na zkoušce, konzultacích, klinické a praktické výuce a praxi studentů je možná za dodržení podmínky nošení respirátoru v případě nedodržení podmínky odstupu 2 metrů.

  Sledujte aktuální mimořádná opatření, která se mění v čase podle vývoje celkové epidemické situace.

  Souhrnný přehled platných opatření FZS k prevenci šíření Covid-19 najdete na studentském intranetu https://studenti.upce.cz/studenti/mimoradna-opatreni-k-uzavreni-fzs.

  Celouniverzitní informace k preventivním opatřením proti šíření Covid_19 naleznete zde https://www.upce.cz/koronavirus.

   

  Správná hygiena rukou

  Michaela Zákoutská
  Centrum péče o zdraví, Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice