Aktuální informace k výuce na FZS (Covid-19)

10. 9. 2020

Opatření proti šíření Covid-19 na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice 


Pozor!! Od soboty 24. dubna 2021 je podmínkou vstupu na Fakultu zdravotnických studií Univerzity Pardubice prokázání se dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 7 dnů, a který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů....

 Pozor!! V souvislosti s USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 3. května 2021 č. 433 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví bude s účinností od 10. května 2021 platit povinnost doložení potvrzení o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (nově - který není starší 72 hodin) nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 (který není starší 7 dnů).

Potvrzení o negativním výsledku testu nebo potvrzení o pozitivním testu (od kterého neuplynulo více než 90 dní) nebo certifikát o očkování předkládejte i nadále vyučujícímu před vstupem do učebny nebo kanceláře, popřípadě i jiným zaměstnancům FZS při vstupu do místnosti.

Podle mimořádného opatření MZČR bude od 10. května 2021 provoz Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice probíhat v následujícím režimu i nadále za dodržování platných hygienických opatření:

a) účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník),

b) účast na zkoušce, klinické a praktické výuce a praxi studentů je možná za dodržení podmínky rozestupu mezi jednotlivými osobami v místnosti  minimálně 1,5 metru a za účasti nejvýše 20 osob ve skupině (u menších učeben  při maximálním naplnění učebny do poloviny její kapacity).

Bližší informace naleznete https://studenti.upce.cz/studenti/mimoradna-opatreni-k-uzavreni-fzs

 

  • V souladu s opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR je v prostorách fakulty a Střední zdravotnické školy povinná ochrana horních cest dýchacích, kterou je respirátor nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC (např. respirátor třídy FFP2/KN95) a dodržování rozestupů 2 metry.
  • Při vstupu na fakultu a do učeben je nutné použít dezinfekci.
  • Výuka probíhá on-line formou podle platných rozvrhů - vždy aktuální informace výše uvedeném odkazu.
  • Studenti se musí v případě praktických cvičení zapisovat do výukových prezenčních listin, které pro ně budou mít vždy vyučující připravené.
  • Doporučujeme provést instalaci aplikace MS Teams do svého osobního počítače, případně mobilního telefonu, aby byla zajištěna plná funkčnost v případě komunikace on-line. 

 

Celouniverzitní informace k preventivním opatřením proti šíření Covid_19 naleznete zde https://www.upce.cz/koronavirus

  

 


Aktualizováno 19. 2. 2021

Michaela Zákoutská
Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice