Jsme jediná česká vysoká škola/fakulta zapojená do mezinárodního projektu MyORCO

24. 5. 2021

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice je spoluřešitelkou mezinárodního projektu My Operating Room Nurse Coach – MyORCO (Kouč perioperační sestry). Fakulta zdravotnických studií se do projektu zapojila spolu se zástupci Finska, Švédska, Řecka, Francie, a  hlavním řešitelem Belgií. Na řešení projektu se podílí jak vysoké školy, tak profesní organizace perioperačních sester. Projekt potrvá až do roku 2023 a je podpořen Evropskou asociací sálových sester (EORNA) a Českou asociací sester (ČAS).      

 

 

Cílem projektu je harmonizace a zlepšení kvality odborného vzdělávání všeobecných sester v odbornosti/specializaci – perioperační sestra ve státech EU. Dalším cílem je podpora inovativních přístupů a digitálních technologií pro výuku a učení. Výstupem projektu budou sady instruktážních videí, prezentující základní dovednosti perioperačních sester i dovednosti dle jednotlivých klinických oborů, pedagogická uživatelská příručka a internetová platforma. Více než stovka instruktážních videí bude připravena dle podrobných scénářů, které vypracují zúčastnění odborníci z jednotlivých zemí.

 

Ve státech EU patří specializace/odbornost perioperační sestry vedle sestry pro intenzivní péči mezi nejčastěji realizované specializace pro všeobecné sestry v rámci EU. Česká republika vzdělávání perioperačních sester realizuje formou specializačního vzdělávání či navazujícího magisterského studia se specializací. Výuka je přesně definována věstníkem MZ ČR a jeho inovace je na základě nejnovějších poznatků a potřeb klinické praxe. Nemalý podíl na kvalitě specializačního vzdělání perioperačních sester má i ČAS, Sekce perioperačních sester a EORNA.

 

Řešitelky projektu Mgr. Jana Wichsová, Ph.D., Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D., Mgr. Magdaléna Vojtěchová, MBA za Českou republiku doplňují: „Pro naši fakultu je možnost zapojit se do unikátního mezinárodního projektu velkou příležitostí. Výstupy z projektu budou součástí výuky v navazujících magisterských studijních programech se specializací Perioperační péče, Perioperační péče v gynekologii a porodnictví realizovaných Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice“.

 

Mgr. Miroslava Jiráková, MBA,
Centrum péče o zdraví, Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice