ONLINE konference Studentský den nukleární medicíny

Uložit do kalendáře 10-10-2020 8:00 10-10-2020 17:00 Czech republic/Europe ONLINE konference Studentský den nukleární medicíny Studentský den nukleární medicíny je aktuálně ONLINE konference pořádaná Radiofarmaceutickou skupinou Katedry jaderné chemie FJFI ČVUT v Praze a je věnována především studentům a mladým pracovníkům ale i dalším zájemcům o obor nukleární... ČVUT Praha
10. 10. 2020 ČVUT Praha
Studentská konference "Studentský den nukleární medicíny"

Studentský den nukleární medicíny je aktuálně ONLINE konference pořádaná Radiofarmaceutickou skupinou Katedry jaderné chemie FJFI ČVUT v Praze a je věnována především studentům a mladým pracovníkům ale i dalším zájemcům o obor nukleární medicína.

Za Fakultu zdravotnických studií Univerzity Pardubice se jí aktivně účastní studentky 3. ročníku oboru Radiologický asistent Šárka Zilvarová, Nikol Plíštilová a kristýna Bekrová, které budou prezentovat prostřednictvím posterové sekce téma svých bakálářských prací. 

Vítány jsou ústní i posterové příspěvky z medicíny, radiofarmacie a radiologické fyziky a techniky ať už z praxe či výzkumu. Tuto skutečnost odrážejí i 3 odborné sekce: RadiofarmaceutickáFyzikálně technická a Klinická.

Vzhledem k tomu, že hlavním cílem tohoto setkání je především zvýšení multidisciplinarity oboru nukleární medicína jsou preferovány přípěvky obecnější povahy, které by posluchačům ostatních podoborů přiblížili některé aspekty práce jejich kolegů. Vítány jsou však i příspěvky zabývající se např. zajímavými kazuistikami, jak z klinického tak dozimetrického hlediska, či problematika lékařského či farmaceutického výzkumu. 

 

ČVUT Praha
Mgr. Anna Lierová, vedoucí Oddělení radiologie, Katedry klinických oborů, FZS UPa