false

Vedoucí katedry
Mgr. Helena Poláčková,

Mgr.
Helena
Poláčková


Fakulta zdravotnických studií

helena.polackova@upce.cz
466 037 803
Sekretářka katedry

Lenka
Kuthanová


Fakulta zdravotnických studií

lenka.kuthanova@upce.cz
466 037 541

Oddělení porodní asistence

Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.

Mgr.
Markéta
Moravcová
,
Ph.D.


Fakulta zdravotnických studií

marketa.moravcova@upce.cz
466 037 754
PhDr. Magda Taliánová, Ph.D.

PhDr.
Magda
Taliánová
,
Ph.D.


Fakulta zdravotnických studií

magda.talianova@upce.cz
466 037 808
 Eva Welge, MSc, BSc

Eva
Welge
,
MSc, BSc


Fakulta zdravotnických studií

eva.welge@upce.cz
466 037 809

Mgr.
Sabina
Dušková


Fakulta zdravotnických studií

sabina.duskova@upce.cz
466 037 729
Mgr. Markéta Pešoutová,

Mgr.
Markéta
Pešoutová


Fakulta zdravotnických studií

marketa.pesoutova@upce.cz
466 037 809
Mgr. Michaela Švarcová

Mgr.
Michaela
Švarcová


Fakulta zdravotnických studií

michaela.svarcova@upce.cz
466 037 809

Blanka
Tiainen
,
MHS


Fakulta zdravotnických studií

blanka.tiainen@upce.cz
466 037 729
dlouhodobě nepřítomna
Mgr. Renáta Burešová,

Mgr.
Renáta
Burešová


Fakulta zdravotnických studií

renata.buresova@upce.cz
dlouhodobě nepřítomna

Mgr.
Ilona
Kašparová


Fakulta zdravotnických studií

ilona.kasparova@upce.cz

Oddělení zdravotně sociální práce

Vedoucí oddělení zdravotně sociální práce
Mgr. Adéla Michková, Ph.D.

Mgr.
Adéla
Michková
,
Ph.D.


Fakulta zdravotnických studií

adela.michkova@upce.cz
466 037 734
PhDr. Zdeněk Čermák,

PhDr.
Zdeněk
Čermák


Fakulta zdravotnických studií

zdenek.cermak@upce.cz
466 037 799
PhDr. Karolína Rumlová

PhDr.
Karolína
Rumlová


Fakulta zdravotnických studií

karolina.rumlova@upce.cz
466 037 799
Mgr. Barbora Faltová,

Mgr.
Barbora
Faltová


Fakulta zdravotnických studií

barbora.faltova@upce.cz
466 037 799

Mgr.
Lenka
Píšová


Fakulta zdravotnických studií

lenka.pisova@upce.cz
466 037 734
Mgr. Kateřina Kmentová,

Mgr.
Kateřina
Kmentová


Fakulta zdravotnických studií

katerina.kmentova@upce.cz
466 037 734

Porodnicko-gynekologická klinika

Přednosta kliniky

doc. MUDr.
Milan
Košťál
,
CSc.


Fakulta zdravotnických studií

milan.kostal@upce.cz
Primář

Dr. med.
Germund
Hensel
,
Ph.D.


Fakulta zdravotnických studií

germund.hensel@upce.cz

MUDr.
Iva
Pappová


Fakulta zdravotnických studií

iva.pappova@upce.cz

Externisté v zimním semestru 2020/2021

 

MUDr. Marian Šenkeřík, Ph.D.

MUDr. Prokop Homola

MUDr. Miroslav Kasík

MUDr. Zuzana Navrátilová

MUDr. Ivana Svobodová

Mgr. Markéta Gančarčíková

Mgr. Michaela Jirotková

Mgr. Hana Mrňáková

Bc. Olga Zastoupilová

Daniela Ondráčková

Oldřiška Štěrbová

false