false

Vedoucí katedry
Obrázek uživatele mamo0511

Mgr.
Markéta
Moravcová
,
Ph.D.


Fakulta zdravotnických studií

marketa.moravcova@upce.cz
466 037 754
Sekretářka katedry

Lenka
Kuthanová


Fakulta zdravotnických studií

lenka.kuthanova@upce.cz
466 037 524

Oddělení porodní asistence

Obrázek uživatele mata0371

PhDr.
Magda
Taliánová
,
Ph.D.


Fakulta zdravotnických studií

magda.talianova@upce.cz
466 037 808
Obrázek uživatele evwe0913

Eva
Welge
,
MSc, BSc


Fakulta zdravotnických studií

eva.welge@upce.cz
466 037 809

Mgr.
Sabina
Dušková


Fakulta zdravotnických studií

sabina.duskova@upce.cz
466 037 729

Mgr.
Ilona
Kašparová


Fakulta zdravotnických studií

ilona.kasparova@upce.cz
466 037 729
Obrázek uživatele zusk0158

Mgr.
Zuzana
Škorničková
,
Ph. D.


Fakulta zdravotnických studií

zuzana.skornickova@upce.cz
466 037 809

Oddělení zdravotně sociální práce

Mgr.
Adéla
Michková
,
Ph.D.


Fakulta zdravotnických studií

adela.michkova@upce.cz
466 037 734
Obrázek uživatele zdce0886

PhDr.
Zdeněk
Čermák


Fakulta zdravotnických studií

zdenek.cermak@upce.cz
466 037 799
Obrázek uživatele kasi0912

PhDr.
Karolína
Šilarová


Fakulta zdravotnických studií

karolina.silarova@upce.cz
466 037 734
Obrázek uživatele bafa0754

Mgr.
Barbora
Faltová


Fakulta zdravotnických studií

barbora.faltova@upce.cz
466 037 799

Mgr.
Lenka
Píšová


Fakulta zdravotnických studií

lenka.pisova@upce.cz
466 037 734

Porodnicko-gynekologická klinika

Přednosta kliniky

doc. MUDr.
Milan
Košťál
,
CSc.


Fakulta zdravotnických studií

milan.kostal@upce.cz
Primář

Dr. med.
Germund
Hensel
,
Ph.D.


Fakulta zdravotnických studií

germund.hensel@upce.cz

Externisté v letním semestru

 

MUDr. Vladimír Červinka, Ph.D.

MUDr. Marian Šenkeřík, Ph.D.

MUDr. Jana Hatlová

MUDr. Prokop Homola

MUDr. Veronika Mňuková

MUDr. Veronika Mrvová

MUDr. Iva Němcová

Mgr. Veronika Holubová, DiS.

Mgr. Renáta Burešová

Mgr. Anna Chmelíková

Bc. Iveta Bulvová

Bc. Olga Zastoupilová

Oldřiška Štěrbová

Daniela Ondráčková

false