false

Vedoucí katedry
Mgr. Helena Poláčková

Mgr.
Helena
Poláčková


Fakulta zdravotnických studií

helena.polackova@upce.cz
466 037 803
Sekretářka katedry

Lenka
Kuthanová


Fakulta zdravotnických studií

lenka.kuthanova@upce.cz
466 037 541

Oddělení porodní asistence

Proděkanka pro studium a vzdělávací činnost
Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.

Mgr.
Markéta
Moravcová
,
Ph.D.


Fakulta zdravotnických studií

marketa.moravcova@upce.cz
466 037 754
PhDr. Magda Taliánová, Ph.D.

PhDr.
Magda
Taliánová
,
Ph.D.


Fakulta zdravotnických studií

magda.talianova@upce.cz
466 037 808
 Eva Welge, MSc, BSc

Eva
Welge
,
MSc, BSc


Fakulta zdravotnických studií

eva.welge@upce.cz
466 037 809
Mgr. Sabina Dušková

Mgr.
Sabina
Dušková


Fakulta zdravotnických studií

sabina.duskova@upce.cz
466 037 809
dlouhodobě nepřítomna
Mgr. Renáta Rabová,

Mgr.
Renáta
Rabová


Fakulta zdravotnických studií

renata.rabova@upce.cz

Oddělení zdravotně sociální práce

Vedoucí oddělení zdravotně sociální práce
Mgr. Adéla Michková, Ph.D.

Mgr.
Adéla
Michková
,
Ph.D.


Fakulta zdravotnických studií

adela.michkova@upce.cz
466 037 734
PhDr. Karolína Rumlová, MBA

PhDr.
Karolína
Rumlová
,
MBA


Fakulta zdravotnických studií

karolina.rumlova@upce.cz
466 037 799
Mgr. Barbora Faltová,

Mgr.
Barbora
Faltová


Fakulta zdravotnických studií

barbora.faltova@upce.cz
466 037 799
Mgr. Kateřina Kmentová

Mgr.
Kateřina
Kmentová


Fakulta zdravotnických studií

katerina.kmentova@upce.cz
466 037 734
Mgr. Lucie Kopáčová, DiS.

Mgr.
Lucie
Kopáčová
,
DiS.


Fakulta zdravotnických studií

lucie.kopacova@upce.cz
466 037 729
Mgr. Monika Kopecká,

Mgr.
Monika
Kopecká


Fakulta zdravotnických studií

monika.kopecka@upce.cz
466 037 729

Porodnicko-gynekologická klinika

Přednosta kliniky

doc. MUDr.
Milan
Košťál
,
CSc.


Fakulta zdravotnických studií

milan.kostal@upce.cz
Primář

Dr. med.
Germund
Hensel
,
Ph.D.


Fakulta zdravotnických studií

germund.hensel@upce.cz

MUDr.
Zuzana
Navrátilová


Fakulta zdravotnických studií

zuzana.navratilova@upce.cz

Externisté v zimním semestru 2022/2023

MUDr. Marian Šenkeřík, Ph.D.
MUDr. Prokop Homola
MUDr. Ivana Svobodová
Mgr. Markéta Gančarčíková
Mgr. Anna Chmelíková
Mgr. Michaela Jirotková
Mgr. Hana Mrňáková
Mgr. Michaela Jiříčková
Bc. Olga Zastoupilová
Daniela Ondráčková

 

false