Kurz předporodní přípravy

10. 6. 2020

Fakulta zdravotnických studií pořádá poslední kurz v tomto akademickém roku. 

Kurz předporodní přípravy se skládá z 3 lekcí zaměřených na období těhotenství, porodu, šestinedělí a péče o novorozence.
Součástí kurzu je možnost prohlídky porodních sálů Pardubické nemocnice.

Termíny lekcí červnového kurzu:

16. 6. 2020 Těhotenství, porod a šestinedělí

18. 6. 2020 Péče o novorozence I.

24. 6. 2020 Péče o novorozence II.

Organizační pokyny

1. lekce: od 15:30 hod. (cca 2 hodiny) na Porodnicko-gynekologické klinice Pardubické nemocnice. 
2. a 3. lekce: 
 17:00 – 19:00 hod. Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice, Černá za Bory.
Cena kurzu (3 lekce) je 750 Kč.
V případě zájmu o jednotlivé lekce je cena 300 Kč/lekce.

Kurz probíhá v souladu s vládními nařízeními a opatřeními děkanky Fakulty zdravotnických studií. Všichni účastnici kurzu musí mít s sebou roušky.

Zde naleznete bližší informace o kurzu 

Kontaktní osoba: Michaela Zákoutská michaela.zakoutska@upce.cz