Kurz první pomoci u dětí

Uložit do kalendáře 23-05-2023 15:00 23-05-2023 19:00 Czech republic/Europe Kurz první pomoci u dětí Centrum péče o zdraví Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice nabízí Kurz první pomoci u dětí vedený lektory profesionály s bohatou zkušeností z praxe (v nemocnicích, na urgentních příjmech,... Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Průmyslová 395, Pardubice
23. 05. 2023 Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Průmyslová 395, Pardubice
první pomoc
Kurz první pomoci u dětí

Centrum péče o zdraví Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice nabízí

Kurz první pomoci u dětí

vedený lektory profesionály s bohatou zkušeností z praxe (v nemocnicích, na urgentních příjmech, traumacentrech nebo přímo ve zdravotnických záchranných službách).
Účastníci kurzu využívají k nácviku moderní výukové modely a dostávají ty nejaktuálnější informace  z oblasti první pomoci a postupů při záchraně života v různých nastalých situacích. 

4 hodinový kurz probíhá v přátelské atmosféře, je vždy prostor pro dotazy i pro diskuzi.
 


Nikdo z nás neví, kdy se dostane do situace, která bude vyžadovat poskytnutí první pomoci. Je dobré být připraven. 


S naším kurzem získáte

  • teoretické znalosti o poskytování laické první pomoci, především o život zachraňujících úkonech,
  • praktické procvičení jednotlivých úkonů při poskytování první pomoci i život zachraňující úkony,
  • osvojíte si postupy při poskytování první pomoci v konkrétních situacích.

Obsah kurzu

Teoretická část se věnuje tématům: první pomoc (legislativa, dělení), tísňové linky, technická první pomoc, základní životní funkce, zajištění průchodnosti dýchacích cest, kardiopulmonální resuscitace, zástava krvácení, popáleniny, akutní stavy u dětí.

Praktická část obsahuje: první pomoc při akutních stavech u dětí- přiblížení jednotlivých onemocnění (bolesti břicha, horečky, průjmy), nácvik zacházení s pohotovostními léky a dalšími pomůckami potřebnými pro zvládnutí akutního stavu (křeče, alergie, astma, cukrovka) a dále praktický nácvik život zachraňujících úkonů na resuscitačních modelech - vypuzovací manévry, zajištění průchodnosti dýchacích cest u bezvědomého, resuscitace dětí, zástava masivního krvácení.


Termín: 23. 05. 2023 15:00 - 19:00 hod.

Centrum péče o zdraví, Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
Ing. Tereza Hronská Richterová
466037801