Kurz první pomoci pro zaměstnance

6. 9. 2019

V příštím týdnu odstartuje Fakulta zdravotnických studií KURZY PRVNÍ POMOCI pro zaměstnance Univerzity Pardubice.

 

Nikdo z nás neví, kdy se dostane do situace, která bude vyžadovat poskytnutí první pomoci. Je dobré být připraven. Co říkáte?

4 hodinový kurz probíhá v malých skupinách kolem 10 účastníků. Ti se mimo jiné naučí a prakticky si vyzkouší nácvik nepřímé srdeční masáže a plicní ventilace - Kardiopulmonální resuscitace (KPR) na nejmodernějších výukových modelech.

Naši lektoři jsou odborníci z praxe, kteří během kurzu využívají svých bohatých zkušeností z výkonu své profese v nemocnicích, na urgentních příjmech, traumacentrech nebo přímo ve zdravotnických záchranných službách.

Místo konání kurzů je v sídle fakulty - Černé za Bory, Průmyslová 395, Pardubice.

V případě zájmu nás nevájte kontaktovat.

 

 

Michaela Zákoutská, Centrum péče o zdraví, FZS UPa