Modelovky připraví budoucí zdravotně-sociální pracovníky na nečekané situace

26. 5. 2021

Nejen studenti záchranáři se na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice účastní „modelovek“.  Také studenti programu Zdravotně sociální péče (ZSP) absolvovali v letošním květnu tuto praktickou a oblíbenou aktivitu.

Nácvik modelových situací probíhá ve spolupráci s Katedrou klinických oborů (KKO). Vyučující Mgr. Jindra Holeková z oddělení urgentní péče KKO společně se studenty 2. a 3. ročníku Zdravotnického záchranářství připraví a nasimulují několik opravdu specifických situací, které však mohou nastat již při reálné studijní praxi nebo při výkonu budoucí profese.  

Jedná se o pravidelnou studijní aktivitu navazující na výuku první pomoci ve druhém ročníku. Letos výjimečně byla spojená pro druhý a třetí ročník. V loňském roce se kvůli pracovní povinnosti studentů modelovky bohužel nerealizovaly," doplňuje Mgr. Adéla Michková, Ph.D., vedoucí oddělení Zdravotně sociální práce.

Modelovky pro budoucí zdravotně-sociální pracovníky mají jiný ráz.

Studenti záchranáři dostanou v rámci celé simulace předběžné hlášení z dispečinku, k jaké situaci jedou. Mají tedy přibližnou představu o tom, co je na místě čeká.
Nácvik modelových situací budoucích zdravotně-sociálních pracovníků je o přípravě na převážně nečekané situace. Situace, které nastanou v daný okamžik nebo se před nimi odehrají. Co za obraz na ně čeká za zavřenými dveřmi bytu?  Jako např. u scénáře „kontrola pracovnice OSPODu v problematické rodině, která najde na místě intoxikovanou matku a dítě v bezdeší“ nebo „vyhrocující se hádka manželského páru na mediačním sezení“.  Už při nácviku nastávaly situace, které prověřované studenty překvapily a bylo obtížné na ně reagovat pohotově. Před nimi se odehrávala konkrétní scéna, jejíž vývoj předem neznali.

 

Abychom vám ještě více přiblížili nácvik těchto modelových situací, zde je ukázka scénářů, se kterými studenti pracovali. Budoucí záchranáři v roli herců a zároveň těch, kteří dávají zpětnou vazbu po konkrétní simulaci a studenti ZSP v roli těch, kteří musí reagovat a poskytnou tak důležitou první pomoc.

 

  1. V domově pro osoby se zdravotním postižením Ráby dostal autistický dvacetiletý muž záchvat po tom, co ho chtěla nová zaměstnankyně zabavit. Narušila mu automatismy a ještě ho pohladila – má poraněnou hlavu, kýve se ze strany na stranu, kvílí, zhoršuje se při přiblížení neznámé osoby. Stimulem je puštění konkrétní písničky, nebo plyšák…. Rána na hlavě není na šití, nejspíš to je od poškrábání.
  2. Máte mediační sezení s manželi, kteří se nemohou domluvit na podmínkách rozvodu. Jsou u vás poprvé. Od začátku se slovně napadají. Po další hádce muž ženu fyzicky napadne. Ta, jelikož to nečeká, padá k zemi, ale poraní se o roh stolu a je v bezvědomí. Muž panikaří a utíká z místnosti – bezvědomí, spolupráce s PČR.
  3. Pracovnice OSPODu jde na kontrolu do problematické rodiny, kde najde intoxikovanou matku a dítě v bezdeší – KPR.
  4. Jdete z oběda a slyšíte volání o pomoc. Pád paraplegika na vozíku ze schodů – zlomenina levé pažní kosti, komoce.
  5. Několik matek v azylovém domě se domluvilo, že společně uvaří oběd. Jedna se nemohla společné přípravy jídla zúčastnit, ale jídlo také dostala. Bylo to dobré, moc jí to chutnalo, ale po chvíli začala červenat, má kopřivku, vše ji svědí, je alergická na ořechy. Po chvíli se jí už špatně dýchá, nemůže se zvednout ze židle. V pokoji má Epipen, Ventolin a Zyrtec – alergická reakce.
  6. Opaření obou rukou a levého stehna u nevidomé klientky stacionáře Světluška.

 

Modelové situace byly přizpůsobeny mému oboru a představovaly situace, se kterými se mohu setkat i ve své praxi sociálního pracovníka. Pro mne osobně měly velký přínos zejména v získání nových informací o poskytování první pomoci. Líbil se mi přístup všech studentů záchranářů, kteří velmi dobře naplňovali své role a zároveň dokázali představit a následně vysvětlit správný postup při poskytování první pomoci v daných situacích“, ocenila Eliška Veselá, studentka 3. ročníku ZSP.

 

Michaela Zákoutská
Centrum péče o zdraví, Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice