Nominace FZS na Ceny ministra školství

12. 10. 2020

 

MŠMT logo bez textu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k předložení návrhů na udělení

CENY MINISTRA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ZA VYNIKAJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST NA VYSOKÉ ŠKOLE

 

Nominovaná PhDr. Kateřina Horáčková, Ph.D. je dlouholetá akademička na Fakultě zdravotnických studií, která se věnuje zejména vzdělávání všeobecných sester. Ve své výuce maximálně propojuje teorii s praxí, ve které se odráží spolupráce partnerů pro praktickou a klinickou výuku, poskytovatelů zdravotní péče, kteří jsou často budoucími zaměstnavateli.
Do své výuky implementuje nejnovější poznatky a v odborné výuce klade důraz také na rozvoj metadovedností potřebných pro dnešní praxi, jako je kritické myšlení, orientace v problému, znalost jazyků i digitální gramotnost.
Výsledky jejího úsilí se konkrétně projevily při spoluvytváření a provozu Covid Call Centra v Pardubické nemocnici, jehož provoz Kateřina Horáčková v rámci spolupráce s Nemocnicemi Pardubického kraje, a.s. pomohla vytvořit.  Byla součástí týmu, který nastavil fungování tohoto unikátního systému pro koordinaci testování tak, že se zapojením studentů fakulty fungoval bez problému po celou dobu jeho využívání od 20.3. do 30. 4. 2020. Studenti převážně posledního ročníku studia všeobecné sestry prokázali pod supervizí paní doktorky nadprůměrnou připravenost pro praxi.
V hodnocení a poděkování Nemocnice Pardubického kraje se promítlo, že nejen odborné znalosti, ale i  přesah do multidisciplinarity, komunikační dovednosti, rychlá orientace v problému a digitální kompetence našich studentů jednoznačně přispěly k rychlému startu a fungování call centra.

 

CENY MINISTRA PRO VYNIKAJÍCÍ STUDENTY A ABSOLVENTY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k předložení návrhů na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů prokazující občanskou statečnost, odpovědnost nebo obětavost, která se uděluje studentovi či studentce nebo absolventovi či absolventce bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu.


Nominovaným je Jiří Vaněk, student 3. ročníku oboru Zdravotnický záchranář 

Jiří vypomáhal po dobu nouzového stavu na Observačním oddělení COVID-19 v rámci Dětské kliniky ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Ve 12 hodinových denních i nočních službách pečoval o dětské pacienty jak podezřelé z nákazy koronavirem, tak o ty, u nichž byla nákaza prokázána pozitivním testem. Za více než 200 odpracovaných hodin ve vysoce rizikovém prostředí nežádal finanční ohodnocení a pracoval jako dobrovolník.

 

Tímto chceme znovu poděkovat všem našim studentům a akademickům, kteří se aktivně zapojují do jakékoliv formy pomoci, ať už se jedná o nápad, organizaci nebo samotné uskutečnění. 
Děkujeme vám za to, že pomáháte i v této náročné době, kdy se obě strany věnujete přípravě a realizaci online výuky.

Michaela Zákoutská
Propagace a vnější vztahy, Fakulta zdravotnických studií