Novinky

Akademický senát Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice vyhlašuje konání: 1) voleb do Akademického senátu Fakulty ekonomicko-správní (AS FES) 2) voleb do Akademického senátu Univerzity Pardubice v rámci volebního celku Fakulty ekonomicko-správní (AS UPCE) Volby do AS FES a volby do AS UPCE proběhnou v termínu 28. listopadu až 30. listopadu 2022 elektronickým způsobem (https://evolby.upce.cz/). Návrhy na kandidáty do AS FES a AS UPCE je možné podávat do 18...
Vážení uživatelé, univerzita nově předplácí nástroj Grammarly, který slouží pro kontrolu psaní v angličtině. Přihlášení se uskuteční automatickým přesměrováním na UPCE logovací stránku, kde zadáte své NetID a heslo (jako do zaměstnaneckého počítače či do STAGu), dojde k automatickému přidělení licence a objeví se nabídka na stažení Grammarly. UPCE má zakoupeno 500 "plovoucích" licencí Grammarly for Education. Pokud dojde k jejich vyčerpání, budou uvolněny ty, které nebyly...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd zve všechny zájemce na přednášku Patentové a známkové informace, kterou přednese JUDr. Dalibor Kovář (HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ) dne 17. 10. 2022 od 14:00 hod. na učebně DB-B2. Kontaktní osoba: JUDr. Barbora Kovářová, (email: barbora.kovarova@upce.cz)
Ve dnech 6. a 7. října 2022 se na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Karviné uskutečnilo plenární zasedání Asociace děkanů ekonomických fakult.  Na programu jednání byla zejména diskuse s náměstkem ministryně pro vědu, výzkum a inovace prof. Štěpánem Jurajdou a předsedou oborové komise společenských a humanitních věd a panelu P402 Grantové agentury ČR prof. Martinem Macháčkem. Debata se týkala především různých aspektů platné metodiky hodnocení výzkumných...
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti,  on-line knihovna Bookport připravila pro studenty a zaměstnance Univerzity Pardubice speciální „Akci za pade“, díky které můžete číst tisíce titulů navíc.  V rámci předplatného UPCE máte bezplatný přístup ke třem kolekcím českých e-knih (Business, Medicína, Technika). Díky této nabídce si můžete rozšířit přístup také k neodborným titulům Bookportu, které UPCE nepředplácí (beletrie, populárně-naučná literatura...
Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice minulý týden úspěšně zahájila Univerzitu třetího věku s cyklem přednášek "EKONOMIE A STÁT V HISTORICKÉ PERSPEKTIVĚ ", která je určena pro seniory a zájemce z řad veřejnosti všech věkových kategorií. Na studenty čeká v zimním semestru deset zajímavých přednášek. Tématem prvního setkání byla přednáška doc. Ing. Jolany Volejníkové, Ph.D. "Jak, kdy a proč vznikla ekonomie“? a následovala přednáška PhDr. Miloše Charbuského, CSc. „Manželky...
Práva autora a licence Creative Commons Knihovna Mendelovy univerzity v Brně Vás zve na webinář v rámci Open Access Week 2022:  Vytvořili jste autorské dílo. Víte, co teď s ním? – Práva autora a licence Creative Commons.  STŘEDA 12. 10. 2022 od 10 hodin online v MS Teams Registrace: bit.ly/3CYTtQg  Přednáší: JUDr. Lucie Smolka, Ph.D. ze spolku Open Content Osnova webináře: autor a jeho práva zaměstnanec,...
V příloze naleznete přijatá usnesení 167. zasedání Pléna České konference rektorů. 167. zasedání Pléna ČKR se konalo ve čtvrtek a v pátek ve dnech 6. a 7. října 2022 v Praze na Univerzitě Karlově.