Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

mapa_sveta_i_patro_uprava2_111876.jpg

Zahraniční mobility jsou jednou z priorit FZS. Cílem fakulty je prohlubovat proces internacionalizace, zvyšovat počet zahraničních mobilit studentů i zaměstnanců, rozšiřovat a zkvalitňovat výuku v anglickém jazyce a rozvíjet vědecko-výzkumnou spolupráci se zahraničními subjekty.