Spolupráce se zahraničím

Zahraniční mobility jsou jednou z priorit FZS. Uskutečňují se v souladu se strategickým záměrem, konkrétně jeho prioritou 3 Internacionalizace. Cílem fakulty je prohlubovat proces internacionalizace, zvyšovat počet zahraničních mobilit studentů i zaměstnanců, rozšiřovat a zkvalitňovat výuku v anglickém jazyce a rozvíjet vědecko-výzkumnou spolupráci se zahraničními subjekty.

Podpůrné prostředí pro mobility buduje FZS dlouhodobě. Počátky mezinárodní spolupráce se datují do roku 2002, kdy byl založen tehdejší Ústav zdravotnických studií. Ve stejném roce byla podepsána první dohoda o spolupráci v programu Erasmus, a to s finskou univerzitou Turku University of Applied Sciences. V současné době má fakulta v programu Erasmus uzavřené dohody s 15 partnery na 14 zahraničních univerzitách v 9 evropských zemích. Zahraničním studentům nabízí 20 předmětů v anglickém jazyce, včetně odborné praxe s anglicky hovořícími mentory, pořádá pro ně „Wellcome day“ a „Good bye meeting“, jejichž cílem je navázat se studenty osobní kontakt, kvalitně je uvést do prostředí fakulty, konzultovat s nimi osobní cíle studijního pobytu, prodiskutovat jeho zajištění a na závěr získat kvalitní zpětnou vazbu. Od roku 2005 je na fakultě každým rokem realizována beseda k mezinárodním mobilitám, jejímž cílem je sdílet zkušenosti ze zahraničních pobytů, představit spolupracující univerzity a motivovat studenty k výjezdům na studijní pobyty a stáže v zahraničí.

Kromě evropských mobilit, kterých je většina, fakulta podporuje mezinárodní spolupráci s mimoevropskými zeměmi. Od roku 2017 je zapojena do celouniverzitního projektu „India Platform“, v rámci kterého se rozvíjí spolupráce s Indií, participuje na letní škole „Summer School“ zaměřené na realizaci studijního pobytu zahraničních studentů z různých zemí, podporuje zaměstnance k realizaci mimoevropských pracovních stáží.

K rozvoji internacionalizace významnou měrou přispívají projekty z evropských strukturálních fondů. V rámci nich jsou realizovány nejčastěji krátkodobé mobility akademických pracovníků a studentů (účast na mezinárodních konferencích, pracovní, studijní stáže, vzdělávací kurzy, exkurze, účast zahraničních odborníků ve výuce aj.).Díky těmto projektům mohla také fakulta v minulosti (2012–2014) zorganizovat 3 mezinárodní týdny.

V rámci dvou projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je v současné době připravována výuka v angličtině ve studijním programu Všeobecná sestra (4 předměty, které budou studentům nabízeny jak v českém, tak v anglickém jazyce) a doktorský studijní program v českém i anglickém jazyce.

Záměr zkvalitňovat výuku v anglickém jazyce je naplňován i vzděláváním zaměstnanců. Od roku 2015 pořádá fakulta pravidelné kurzy anglického jazyka pro zaměstnance ve 3 úrovních. Vzdělávání v cizím jazyce je realizováno též v rámci projektu OP VVV a rozšířeno o výuku odborné angličtiny.

V letech 2012–2017 přijelo na fakultu 89 zahraničních studentů a 73 akademických pracovníků a naopak, do zahraničí vycestovalo 50 studentů a 170 zaměstnanců.

Rozvoj vědecko-výzkumné spolupráce se zahraničními subjekty je na FZS naplňován zejména prostřednictvím projektů: Erasmus+ (spolupráce s Francií, Finskem, Belgií, Řeckem), OP VVV (projekt na přípravu doktorského studijního programu Ošetřovatelství ve spolupráci s Rakouskem a Finskem) a projekt cílený na pobyt zahraničního vědecko-výzkumného pracovníka/postdoka z oboru Ošetřovatelství na fakultě).

Přehled spolupracujících zahraničních univerzit

Finsko

 • Turku – University of Applied Sciences

 • Vaasa – University of Applied Sciences – VAMK

 • Pori – Satakunta University of Applied Sciences

Lotyško

 • Riga Medical College of the University of Latvia

Maďarsko

 • University of Debrecen

Malta

 • University of Malta

Polsko

 • University of Bialsko Biala

Portugalsko

 • CESPU (Advanced Polytechnic and University Cooperative), Gandra

 • Instituto Politéchnico de Castelo Branco

Řecko

 • Technological Educational Institute, Athens

Slovensko

 • Prešovská Univerzita, Fakulta zdravotníckych odborov

 • Univerzita Konštantína Filosofa, Nitra, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 • Katolická Univerzita v Rožumberku

Španělsko

 • Universidad de Jaén

Turecko

 • Ankara University: Fakulty of Health Sciences, Haymana vocational School

 

V případě dotazů kontaktujte:

doc. Petra Mandysová, MSN, Ph.D.
Proděkanka pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy
petra.mandysova@upce.cz         
Tel.: 466 037 730

Mgr. Anna Lierová
Koordinátorka pro internacionalizaci a Erasmus+
anna.lierová@upce.cz         
Tel.: 466 037 727

Mobility akademických pracovníků a THP
Hana Štosová
Referentka pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy
hana.stosova@upce.cz         
Tel.: 466 037 753

Mobility studentů
Mgr. Zora Nováková
Studijní referentka, koordinátorka programu Erasmus+
zora.novakova@upce.cz ; ects.coordinator.fzs@upce.cz
Tel.: 466 037 726

Rozšířit fotografii: 
true