Spolupráce se zahraničím

 

 

Zahraniční mobility jsou jednou z priorit FZS. Cílem fakulty je prohlubovat proces internacionalizace, zvyšovat počet zahraničních mobilit studentů i zaměstnanců, rozšiřovat a zkvalitňovat výuku v anglickém jazyce a rozvíjet vědecko-výzkumnou spolupráci se zahraničními subjekty.

Rozšířit fotografii: 
true