Novinky

Katedra analytické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice zve na seminář   Pokroky v přípravě a charakterizaci stacionárních fází pro kapalinovou chromatografii   Advances in preparation and characterization of stationary phases for liquid chromatography   V rámci semináře proběhnou přednášky:   Dr. Sinéad Currivan, PhD. Fabrication and characterisation of novel monolithic stationary phases in capillary formats for the separation of bio-molecules  ...
Získané finanční zdroje z evropských fondů zkvalitňují nejen vysokoškolskou výuku a výzkum, ale prospívají i celému městu a regionu Za posledních pět let se podařilo Univerzitě Pardubice získat na rozvoj svých činností, na vzdělávání i podporu výzkumu, a to prostřednictvím projektů z Operačních programů Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Výzkum a vývoj pro inovace, přes 1,6 miliardy korun. Investice do budování moderní infrastruktury, přístrojového vybavení a mezinárodních vědeckých týmů...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Podrobnosti k nabídce TU Braunschweig naleznete zde
Pardubice; V úterý 29. ledna se v prostorách SPŠCH v Pardubicích utkalo 10 týmů základních škol, které představily své projekty. Prezentaci projektů hodnotila odborná porota složená z pedagogů chemické průmyslovky. Projektový den je součástí 6. ročníku soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika, kterou pořádá SPŠCH v Pardubicích. "Jedná se o týmovou práci kolektivů tříd, které od listopadu loňského roku pracovaly na zadaném tématu, " vysvětluje Alena Volejníková ze SPŠCH, odborná garantka...
V budově univerzity v centru města na náměstí Čs. legií bude v pátek 1. února v 11 hodin dopoledne slavnostně zahájen provoz nové jídelny. Úprava prostor na moderní stravovací zařízení stála tři milióny korun. Nejstarší univerzitní objekt na náměstí Čs. legií prošel v uplynulých pěti letech hned několika rozsáhlými rekonstrukcemi. Nejprve vzniklo v novější části budovy moderní zázemí pro nejmladší fakultu univerzity - Fakultu elektrotechniky a informatiky a v posledních dvou letech vzniklo v...
V pondělí 28. 01. 2013 od 7:00 bude zahájen zkušební provoz stravovacího zařízení v přízemí budovy FEI, náměstí Čs. legií.
Ve čtvrtek 17. ledna odpoledne pokračovala Fakulta filozofická první přednáškou roku v cyklu přednášek Univerzity volného času, určené veřejnosti všech věkových kategorií. Téměř 130 posluchačů má možnost vyslechnout v letošním akademickém roce na 20 přednášek v deseti tříhodinových blocích zaměřených na STŘEDOVĚKÝ SVĚT. Fakulta chce zájemcům z řad veřejnosti představit dějiny lidské civilizace v celé jejich šíři a současně prezentovat humanitní vědní obory vyučované na Fakultě filozofické v...
Katedra informatiky v dopravě pořádá ve spolupráci s firmou Zoner software s.r.o. cyklus školení na téma digitalní fotografie. Kdo by měl zájem se školení (celku nebo i jednotlivých kurzů) zúčastnit, můžete se přihlásit prostřednictvím vzdělávacího portálu edu.upce.cz. Jedná se o tři dvoudenní kurzy, podrobnosti uvádím v příloze. Vše je zdarma. Termíny a rozsah kurzu:   Kurz ZPSI - základní pojmy, metadata, základní úpravy a editace    - dvoudenní kurz, 14. a 15.1.   9 - 15:30...