Novinky

Univerzita Pardubice má k 12. 12. 2012 registrováno v citační databázi Scopus 3 333 publikací. Protože však v průměru přibývá k afilaci Univerzita Pardubice každý týden kolem pěti až sedmi článků, bude i toto číslo brzy minulostí. Databáze Scopus zpracovává více 19 500 recenzovaných vědeckých časopisů, od roku 1996 jsou u článků i citační ohlasy. K 3 333 publikacím má Univerzita Pardubice registrováno celkem 25 777 citací a celkový h-index Univerzity Pardubice je 53. Autorem s největším...
Dne 14. 11. byly slavnostně vyhlášeny výsledky 54. ročníku celouniverzitní sportovní soutěže Standarta rektora. Vítěznou fakultou za akademický rok 2011/2012 se stala Fakulta ekonomicko - správní. Putovní pohár převzala z rukou prorektora prof. PhDr. Karla Rýdla, CSc. děkanka FES doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. Při této příležitosti byli také vyhlášeni nejúspěšnější sportovci z řad studentů Univerzity Pardubice.    
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Usnesení 118. zasedání Pléna České konference rektorů Praha, 6. 12. 2012 Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 118. zasedání následující usnesení: ČKR podporuje pokračování prací na přípravě metodiky hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovací pro účely financování výzkumných institucí v přechodném období do případné aplikace výstupů Individuálního projektu národního Metodika 2. ČKR předpokládá, že při pracích na novele zákona o vysokých školách dojde ke...
V pondělí 3. prosince 2012 proběhlo v Betlémské kapli v Praze slavnostní vyhlášení výsledků již 15. ročníku Ceny Siemens, soutěže na podporu českého školství a vědy, která oceňuje výsledky práce mladých vědeckých pracovníků s nejlepšími výsledky v oblasti základního výzkumu a v oblasti inovací. Odborná porota letos vybírala a rozhodovala o nejlepších vědeckých pracích mezi 190 kandidáty. V kategorii Nejlepší diplomová nebo doktorská práce vzniklá ve spolupráci se Siemens se na třetím místě...
Katedra technologie a řízení dopravy pořádá cyklus přednášek na téma  "Integrované dopravní systémy v krajích České republiky".   5.12.2012 - IREDO (IDS v Královéhradeckém a Pardubickém kraji) (vystoupí Ing. Pavel Matouš, technolog ze společnosti OREDO, s.r.o., organizátora IREDO)    12.12.2012 - Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje (vystoupí Ing. Jiří Michalica ze společnosti KORDIS, s.r.o., organizátora IDS JMK)    19.12.2012 - Integrovaná doprava Liberecka -...
  Elektroanalytická skupina Katedry analytické chemie FChT vás srdečně zve na přednášku, která se uskuteční v jednací místnosti KAlCh (HB/C, 4. podlaží) v úterý 4. prosince od 13:00   OPTICAL (FIBER) SENSING OF OXYGEN: A STORY OF SUCCESS Otto S. Wolfbeis Institute of Analytical Chemistry, Chemo- and Biosensors, University of Regensburg, 93040 Regensburg (Germany) The classical Clark electrode has experienced fierce competition in recent years by optical methods for sensing oxygen...
Dopravní fakulta Jana Pernera připravuje projekt, který by měl sloužit k dalšímu zvyšování, prohlubování a rozšiřování kvalifikace široké veřejnosti. Prosíme zájemce o vyplnění krátkého dotazníku na této adrese http://pruzkum.upce.cz/dfjp-dalsi-vzdelavani