Novinky

Dne 6. 11. 2012 od 15:00 uspořádá Fakulta elektrotechniky a informatiky ve spolupráci se společností Cesnet a Informačním centrem Univerzity Pardubice seminář na téma "Světem Internetu bez nehod a průšvihů." s podtitulem "Vše co v síti děláte je moc dobře vidět.". Cílem semináře bude seznámit studenty, zaměstnance i veřejnost s tím, že Internet má svou sílu, krásu, ale i pravidla a úskalí. Že akce "půjčení Windows instalaček" a "já Ti ten film přepálím" má svá rizika, že krást se nemá a každá...
Nabídka zahraničního studijního pobytu pro studenty doktorského či mag. studia   Destinace: Faculty of Maritime Studies and Transport, University of  Ljubjana (Portorož) Účel pobytu: Příprava disertační/diplomové práce Délka pobytu: 1 měsíc Doba výjezdu: letní semestr 2012/2013 Zájemci se mohou přihlásit nejpozději do pátku 26. října,  a to buď osobně u PhDr. Olgy Blažkové na Oddělení projektů DFJP, nebo na emailové adrese olga.blazkova@upce.cz.
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Slavnostní promoce a bakalářská sponze na  FEI proběhnou dne 19. října 2012 v aule Arnošta z Pardubic od 10:00 hodin. Sraz absolventů nejpozději v 8:30. Pro rodiče a blízké absolventů se aula otevře 15 min. před obřadem. Obřad potrvá asi hodinu a během něj nebude možné opouštět aulu. Absolventi, kteří se nedostaví včas a ve vhodném oděvu, se nemohou obřadu účastnit.
Ve středu 17. říjnaod 10 hodin proběhne v Kongresovém sále zámku Litomyšl slavnostní imatrikulace nových studentů Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, která sídlí v Litomyšli. Studium bakalářského studijního programu Výtvarná umění zahajuje 15 studentů ve čtyřech oborech: Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů (2), Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita (5), Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů (4), Restaurování a...
Zasedání AS DFJP 16. 10. 2012
Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice Pozvánka na 6. zasedání Akademického senátu DFJP, které se koná ve středu 17. 10. 2012 od 13:00 hodin v zasedací místnosti DFJP. Program: 1. Zahájení, jmenování skrutátorů. 2. Schválení programu zasedání. 3. Projednání materiálu "IV. změna Statutu Dopravní fakulty Jana Pernera" - předkládá děkan fakulty     prof. Ing. Bohumil Culek, CSc. (proděkan doc. Ing. Jaromír Zelenka, CSc.). 4. Informace o změnách ve...
Od úterý do čtvrtka 9. - 11. října se koná v Bratislavě mezinárodní veletrh Akadémia, největší slovenský veletrh pomaturitního vzdělávání v zemi. Své zástupce má na veletrhu i Univerzita Pardubice, tradičně se na něm představuje její Fakulta chemicko-technologická. Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice s šedesátiletou tradicí výuky chemie na veletrhu nabídne návštěvníkům informace o možnostech studia a nabízených moderních oborech. Fakulta se slovenského veletrhu účastní již od...
Vážení uživatelé, ve středu 26. 9. a čtvrtek 27. 9. 2012 bude z důvodu konání slavnostní konference k 10. výročí založení Asociace knihoven vysokých škol ČR omezena otevírací doba Univerzitní knihovny. Po oba dny bude knihovna otevřena od 8 do 16:00 hod. Děkujeme za pochopení   Mgr. Iva Prochásková vedoucí UK