Novinky

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO AK. ROK 2012/2013 V BAKALÁŘSKÉM STUD. PROGRAMU II. KOLO ČASOVÝ HARMONOGRAM  ÚTERÝ 28.08.2012   8.00 - 11.00              REGISTRACE UCHAZEČŮ NA STUDIJNÍM ODDĚLENÍ FAKULTY 12.30 - 13.30              PÍSEMNÝ TEST Z DĚJIN UMĚNÍ (UČEBNA Č. 2) 14.30 - 15.30              PÍSEMNÝ TEST Z CHEMIE (UČEBNA Č. 2) STŘEDA 29.08.2012 OBOR RESTAUROVÁNÍ A KONZERVACE UMĚLECKÝCH DĚL NA PAPÍRU   8.00 - 12.30             Portrét - kresba (učebna č. 1,2) 13.30 - 18.00...
Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice nezavřela své brány ani o prázdninách. V příštím týdnu se v jejích učebnách a laboratořích objeví středoškolští studenti dychtící po poznání a vědění. Uskuteční se zde totiž LETNÍ ŠKOLA TECHNOLOGIE A ŘÍZENÍ DOPRAVY. Týdenní program letní školy zahájí její účastníci v pondělí 20. srpna. Pro desítku středoškoláků je připraven pestrý vědecký program spojený jak s výukou přímo v areálu pardubické dopravní fakulty, tak s absolvováním zajímavých...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice zjišťuje prostřednictvím svých webových stránek zájem veřejnosti zejména z Pardubického kraje o specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání. Fakulta nabízí každým rokem již několik let veřejnosti kurzy tzv. Univerzity třetího věku. Nyní chce nabídnout veřejnosti další speciální kurzy, které by zájemcům z řad veřejnosti přiblížily obory, které se na fakultě pěstují a kterými se vědci na pardubické dopravní fakultě zabývají. Aby se...
Fakulta restaurování vyhlašuje II. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2012/2013 do bakalářských studijních programů pro následující obory:   1/ 8206R048 Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů 2/ 8206R103 Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech   Termín konání: 28. - 31. 8.2012   Termín uzávěrky přihlášek: 17. 8. 2012   Termín odevzdávání domácích prací: 15. - 17. 8. 2012   Vyhlášení výsledků I. kola (...
     OZNÁMENÍ o místě uložení písemnosti   Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium děkana Fakulta elektrotechniky a informatiky vedené pod č. sofei/0239/12, jejímž adresátem je:  Jan Erban Puškinova 658 534 01  HOLICE V ČECHÁCH   je uložena na studijním oddělení Fakulty elektrotechniky a informatiky, nám. Čs. legií 565, 532 10  Pardubice.    Vyvěšeno dne: 1. 8. 2012   Sejmuto dne:   prof. Ing. Siemon Karamazov, Dr., v.r. děkan ...
Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do doktorského studia na Fakultu ekonomicko-správní Z důvodu nenaplněné kapacity některých oborů na Fakultě ekonomicko-správní (FES) vyhlašuje děkanka FES dodatečné přijímací řízení pro tyto obory: Doktorské studium: Hospodářská politika a správa (prezenční i kombinované studium) Ekonomika a management (prezenční i kombinované studium) Systémové inženýrství a informatika (prezenční i kombinované studium) Aplikovaná informatika (prezenční...
Vážení studenti, blahopřejeme Vám k  rozhodnutí studovat na naší Dopravní fakultě Jana Pernera. Studium na všech studijních oborech naši fakulty zahrnuje absolvování dvou semestrů vysokoškolské matematiky a fyziky. Z dlouholetých zkušeností víme, že většina přijatých studentů se potýká s problémem úspěšného zakončení těchto předmětů a ukončuje předčasně studium. Z tohoto důvodu pořádá Dopravní fakulta Jana Pernera speciální týdenní kurz, který by vám měl studium matematiky a fyziky usnadnit....