Novinky

Milé studentky, milí studenti Univerzity Pardubice, vítám vás na prahu nového akademického roku 2018/2019, který je pro naši společnou alma mater v pořadí již šedesátý devátý. Kromě studentů vyšších ročníků rád vítám především ty, kteří mezi nás do společenství akademické obce přicházejí poprvé. Stáváte se součástí velkého týmu studentů, akademických pracovníků, vědeckých a ostatních zaměstnanců Univerzity Pardubice, která patří mezi uznávané a renomované vysokoškolské...
1 Pardubice, 1. 3. 2018 Rectores magnifici, spectabiles, honorabiles, cives academici carissimi, vzácní a milí hosté, dámy a pánové Před osmi lety jsem na tomto místě uzavíral a bilancoval své rektorské období na Univerzitě Pardubice a blahopřál tehdy nastupujícímu rektorovi profesoru Miroslavu Ludwigovi. Chtěl bych mu nyní poděkovat za vše, co pro Univerzitu Pardubice za tuto dobu vykonal. Vážím si jeho odborných zkušeností a schopnosti řešit nelehké situace, které občas život v...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Na Univerzitě Pardubice má rád její dynamiku a schopnost rychle se rozvíjet. A právě o další rozvoj, důraz na excelentní vědu, budování dvojjazyčného prostředí a užší spolupráci fakult se její nový rektor Jiří Málek chce snažit i nadále. Kromě toho si dal ještě další výzvu: aktivněji komunikovat přímo se studenty. Vědeckou práci tak na čas střídá manažerské období. Profesor Jiří Málek není ve vedení Univerzity Pardubice nováčkem, rektorem byl již v letech...
  V prvních dvou říjnových týdnech navštívil Fakultu ekonomicko-správní profesor a vedoucí International office Ashish Rami z indické Rai univerzity. Během svého pobytu se setkal s děkankou fakulty Romanou Provazníkovou a projednával s ní možnosti spolupráce. S některými proděkany diskutoval o rozdílných a společných rysech studia na daných univerzitách. „Bylo nám velkým potěšením setkat se s profesorem Ramim. Jeho návštěva pomohla prohloubit...
Významné životní jubileum 80 let v těchto dnech oslaví pan prof. Ing. Jaroslav Šesták, DrSc., který je od roku 2010 čestný doktor Univerzity Pardubice.  U této příležitosti mu děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. udělil stříbrnou pamětní medaili fakulty. Slavnostního aktu se zúčastnil také rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiří Málek, CSc. a prof. Ing. Petr Mošner, Dr. - proděkan pro vědu a tvůrčí činnost Fakulty chemicko-...
Nejvýznamnější ocenění města Litomyšle, Cenu purkmistra Laška, převzal v pondělí 17. září ve Smetanově domě proděkan pro vědecko-výzkumnou činnost a zahraniční spolupráci Fakulty restaurování Karol Bayer. Zasloužil se o rozvoj fakulty a pomohl z ní vytvořit instituci, která má výborné renomé nejen u nás, ale i ve světě. Ing. Karol Bayer získal ocenění symbolicky v roce, kdy si tato umělecky zaměřená fakulta připomíná pětadvacetileté výročí výuky restaurování v ...
Působí na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice, velká část jeho profesního života je spojena s chemickým průmyslem. Ing. Miloslav Slezák, CSc. se po odborné stránce dlouhodobě zabývá zpracováním odpadních vod, ale i mnoha dalšími technologiemi životního prostředí. Za práci na poli chemických technologií obdržel významnou Cenu Viktora Ettela. Ing. Miloslav Slezák působil od 60. let ve společnosti Synthesia, a.s., a podílel se na výzkumu a vývoji armádních i civilních...