Novinky

Dva členové lipidomické skupiny Michala Holčapka z Katedry analytické chemie Fakulty chemicko-technologické jsou spoluautory další práce v prestižním vědeckém časopise Nature Metabolism. Tentokrát se jedná o společnou aktivitu Mezinárodní lipidomické společnosti, jejíž cílem je navržení jednotného způsobu publikování lipidomických dat. „V současné době dochází k velkému nárůstu publikaci zabývajících se analýzou lipidů. Bohužel dosud neexistovala jasná pravidla, jakým způsobem...
Válka na Ukrajině trvá půl roku, už v únoru vtrhla ruská vojska na žluto-modré území. Se sociálním antropologem Tomášem Boukalem z Fakulty filozofické jsme si v té době povídali o tom, jací lidé v Rusku vlastně žijí a proč podporují Putina. Jací jsou Rusové a proč podporují Putina? Obyčejní lidé z Ruska jsou otevření a přátelští. Pustí mě k sobě domů, když potřebuju někde přespat, a vždy jsou ochotni pomoct a poradit. Moje zkušenosti z Ruska jsou i díky tomu...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Sponze 2022 22. 08. 2022
V pátek 2. září 2022 se uskuteční v Aule Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice slavnostní předání diplomů novým bakalářům. Slavnostní obřad bude proveden obvyklým způsobem a proběhne podle rozdělení (viz příloha). Žádáme posluchače, aby se dostavili  nejméně 1 hodinu  před zahájením (fotografování – nácvik programu). Přímo v univerzitní aule je možné zakoupit květiny.
Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice vypisuje dodatečné přijímací řízení do prvního ročníku doktorského studia v akademickém roce 2022/2023 v těchto čtyřletých studijních programech: Analytická chemie Anorganická chemie Anorganická technologie Biochemie Ekonomika a management podniků s procesními výrobami Fyzikální chemie Chemické a procesní inženýrství - specializace Chemické inženýrství - specializace Environmentální...
Vážené kolegyně, vážené kolegové, do páteční informace k zahájení provozu menzy se nám vloudila chybná informace ohledně provozu hlavní jídelny, za kterou se tímto omlouvám. Správně mělo být uvedeno, že do hlavní jídelny můžete přijít v době od 11:00 do 13:30 bez nutnosti objednání jídel předem. Detailní informace naleznete zde    Těšíme se na Vás! Jan Brothánek
Studenti Fakulty ekonomicko-správní Kateřina Vávrová a Mikuláš Antonik absolvují v současné době dvouměsíční výměnný pobyt v rámci projektu Erasmus+ na Matsumoto University, jehož součástí je i stáž ve firmách, kde studenti mají možnost nahlédnout do chodu japonských společností. Krátké pozdravy z Matsumoto pravidelně uveřejňujeme na sociálních sítích fakulty a již brzy se můžete těšit na další podrobnosti z pobytu.  Chcete s FESkou také vyjet studovat nebo pracovat do...
Zápis do 1. ročníku NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO studia pro akademický rok 2022/2023 proběhne v pondělí 5. září 2022 v učebně DA-01004 na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice (Studentská 95, Stavařov) PREZENČNÍ FORMA STUDIA - specializace Dopravní management, marketing a logistika – příjmení A-L – 9,00 hod. - příjmení M-Ž – 9,30 hod. - ostatní specializace – 10,00 hod. KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA - specializace Dopravní management...