Novým studentům ulehčíme počáteční kroky

3. 7. 2019

 

V těchto dnech proběhly zápisy do 1. ročníků studijních oborů na Fakultě zdravotnických studií na příští akademický rok 2019/2020, na nichž každoročně dostanou budoucí studenti potřebné informace týkající se nejen studia, ale i dalších aktivit a možností zapojení se do dění v rámci celé Univerzity Pardubice.

Našim "prvákům", chceme ještě o stupínek ulehčit záčátek studia, a proto jsme pro ně společně se studenty připravili informační video.

Věříme, že nejen jim pomůže snáze se zorientovat v novém prostředí.

Do nadcházejících let přejeme mnoho studijních úspěchů.