Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

bez-nazvu85551.jpg
-
Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Průmyslová 395, Pardubice kontakt

Zveme vás na IV. Oborové setkání zdravotně sociálních pracovníků, které pořádá Oddělení zdravotní sociální péče. Tato událost spojí studenty, absolventy a kolegy, a to jak v prezenční, tak v on-line formě. Setkání je významnou událostí, která má za cíl poskytnout platformu pro sdílení osvědčených postupů a aktuálních témat v oblasti zdravotně-sociální péče. 
 

S každým rokem pozorujeme rostoucí zájem o tuto událost i narůstajícím počtem účastníků. Tato konference je otevřená jak pro studenty, tak pro absolventy a zkušené profesionály působící v oblasti zdravotně-sociální péče. Díky možnosti účasti, jak osobně, tak on-line je toto setkání přístupné širokému spektru účastníků, kteří tak mají možnost aktivně přispět svými znalostmi a zkušenostmi. 
 

Oborové setkání zdravotně-sociálních pracovníků zaštiťuje náměstkyně hejtmana Pardubického kraje, paní Michaela Matoušková. Tato událost by nemohla být úspěšná bez spolupráce dalších vysokých škol, profesních organizací a partnerských pracovišť, které se aktivně zapojují do organizace. 
 

 

Těšíme se na vaši účast. Registrace je možná zde