Opatření děkanky č. 7/2020

13. 5. 2020

Dovolujeme si oznámit vydání nových pravidel:

Opatření děkanky č. 7/2020

Provoz Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice při omezení studia