POROD 2022

23. 6. 2022

V polovině června hostil Clarion Congress Hotel Ostrava multioborovou konferenci POROD 2022 pořádanou u příležitosti 110. výročí založení dnešní Fakultní nemocnice Ostrava a 20. výročí Gynekologicko-porodnické kliniky v areálu v Ostravě Porubě.

Odborným garantem a spolupořadatelem konference byla Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP

„Tak trochu jiné setkání. Zatímco většina porodnických konferencí se zabývá patologickými stavy a jejich řešením, informuje o nejnovějších poznatcích v oblasti závažných klinických jednotek a často mívá oddělenou část pro lékaře a porodní asistentky, my chceme uspořádat společné setkání zainteresovaných profesních skupin na téma NORMÁLNÍHO PORODU A JEHO PODPORY,“ taková byla úvodní slova pozvání na tuto výjimečnou akci.

Pořadatelská dvojice, Ondřej Šimetka lékař v oboru gynekologie a porodnictví a ostravský senátor a Marika Bajerová fyzioterapeutka se zaměřením na gynekologickou fyzioterapii, cílila své pozvání nejen mezi lékaře a porodní asistentky, ale i na ostatní zdravotníky, zejména pak fyzioterapeuty.

Společnou linkou konference POROD 2022 bylo téma významu normálního porodu, jeho podpora, reálná či nereálná očekávání žen a moderní péče poskytovaná ženám, jejich dětem a rodinám v souvislosti s porodem v tom nejširším pojetí.

Součástí odborného programu byl mimo jiné i Kulatý stůl s tématem Silné a slabé stránky porodní péče v ČR, kterého se za vysokoškolské vzdělavatele aktivně účastnila Markéta Moravcová proděkanka pro studium a vzdělávací činnost FZS UPCE, a také viceprezidentka České komory porodních asistentek, jedné z profesních organizací porodních asistentek v České republice.

"Na kongresu zazněla řada stěžejních témat, která rezonují napříč poskytovateli péče. Konstruktivní diskuze k těmto tématům jistě přispěje k řešení ožehavých témat," reaguje Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D. 

 "Z pohledu vzdělavatelů v porodní asistenci a z pohledu profese jako takové bude jistě přínosné, když budeme dále pracovat na rozvíjení a zkvalitňování výuky budoucích porodních  asistentek a trvale najdeme společnou řeč v otázkách naší profese. Jednotnost a společný cíl, kterým je bezesporu rozvoj profese, jasná pravidla a podmínky pro její výkon, jsou stěžejní úkoly pro naši budoucnost, a především pro zkvalitnění péče poskytované našim klientkám, " doplňuje svá slova nejen z pohledu proděkanky pro studium na vysoké škole. 

 

 

 


Foto: zdroj Konference Porod 2022

Michaela Zákoutská
Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice