Pozvánka na 2. řádné zasedání Akademického senátu FZS UPCE

25. 4. 2022

Předsednictvo Akademického senátu fakulty Vás zve 

na 2. řádné zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice,

které se bude konat v pondělí 25. dubna 2022 od 10:00 hod prezenční formou v ZD ZAS

Program zasedání:

  1. Zahájení zasedání
  2. Schválení skrutátorů
  3. Program zasedání
  4. Informace o činnosti předsednictva
  5. Výroční zpráva o činnosti FZS za rok 2021
  6. Výroční zpráva o hospodaření FZS za rok 2021
  7. Různé
  8. Ukončení zasedání
Mgr.et Mgr. Ondřej Podeszwa
předseda AS FZS