POZVÁNKA na 4. řádné zasedání AS FZS UPCE

20. 9. 2022

POZVÁNKA na 4. řádné zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice,

které se bude konat v úterý 27. září 2022 od 9:00 hod. prezenčně v ZD ZAS

Program zasedání:

  1. Zahájení zasedání
  2. Schválení skrutátorů
  3. Program zasedání
  4. Směrnice k podmínkám přijímacího řízení
  5. Reakreditace oboru Zdravotně-sociální pracovník
  6. Akademický senát UPCE – volby, změna volebního řádu
  7. Různé
  8. Ukončení zasedání
Mgr.et Mgr. Ondřej Podeszwa
předseda AS FZS