Prázdninové ohlédnutí za Dnem s fakultou

19. 7. 2022

Než dětem, a to i těm náctiletým, začaly prázdniny, mohly si užít společně s rodiči Den s fakultou. Každý rok pořádá Fakulta zdravotnických studií speciální den pro zaměstnance a jejich rodiny.  Letos se nesl v atmosféře oslav 15 let výročí založení fakulty, a tak bylo pozvání mířeno na všechny zaměstnance univerzity.

Pojďte se společně s námi ohlédnout prostřednictvím fotogalerie a aftermovie

Den s fakultou 

Zábavné i naučené odpoledne nejen pro zaměstnance a jejich rodiny, ale i pro příznivce Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Studenti FZS UPCE představili účastníkům prostřednictvím 12 speciálních stanovišť všechny fakultní studijní programy. Na každém stanovišti se tak nejen něco dozvěděli, ale zároveň byly prověřeny jejich znalosti související s tématem daného stanoviště. Příchozí měli možnost vidět nové odborné výukové modely a vybavení fakulty. V hodinu "H" odstartovala očekávaná speciální část akce připravená výhradně pro tuto příležitost. Modelová situace poskytnutí přednemocniční neodkladné péče v režii studentů Zdravotnického záchranářství. 
Během odpoledne si mohli děti i dospěláci užít poučné, zábavné i pohybové aktivity. Nechyběly ani kreativní workshopy, na kterých si každý mohl pro sebe vlastnoručně vyrobit dárek na památku. Odměnou všem bylo výborné občerstvení a parádní letní počasí.

Den s fakultou je nejen o podpoře sounáležitosti. Je pro nás důležité, aby naši blízcí věděli, co obnáší naše práce, čemu se věnujeme i v jakém prostředí pracujeme. V neposlední řadě je to forma poděkování všem zaměstnancům za jejich úsilí, energii, kterou do své práce vkládají,“ říká Kateřina Horáčková, Ph.D.  t.č. proděkanka pro rozvoj a internacionalizaci.  

Děkujeme za krásné ohlasy i za přání k 15tinám fakulty. Jsme rádi, že se všichni s námi dobře bavili.  Věříme, že mnohé informace předané hravou formou např. vliv slunečního záření na kůži, správná hydratace, základy první pomoci i možnost vyzkoušet si nepřímou masáž srdce i mnohé další se budou nejen dětem hodit třeba právě v tom prázdninovém čase, kdy bohužel není o úrazy nouze, “doplňuje organizátorka akce Michaela Zákoutská.

JIž brzy se s FZS UPCE můžete znovu setkat

Zpráva pro všechny naše malé i velké fanoušky. Chystáme  se za vámi na Sportovní park Pardubice, kde nás najdete na stanovišti číslo 14 univerzitního Science pointu. Letos znovu celé dva dny, a to v pátek 12. srpna a v sobotu 13. srpna 2022. Zájemci si budou moci vyzkoušet KPR a poměřit své síly v této dovednosti ve speciální soutěži sanitek. Další detaily brzy prozradíme. Sledujte nás na sociálních sítích. 

#FZSUPCE  #VZDELAVAMEPROZIVOT  #15LETFZS

 

Michaela Zákoutská
Centrum péče o zdraví, Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice