Předvolební shromáždění k volbě děkana FZS UPa

30. 1. 2019

Předvolební shromáždění akademické obce k volbě děkana Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice

se bude konat v úterý dne 12. února 2019 od 14:00 hodin v učebně ZA 6 na Fakultě zdravotnických studií UPa, Průmyslová ul. 395, Pardubice, s následujícím programem:

  1. Zahájení
  2. Předvolební projev kandidáta na pozici děkana Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice prof. MUDr. Josefa Fuska, DrSc. dr.h.c.
  3. Prostor pro dotazy členů akademické obce k prezentovanému projevu kandidáta
  4. Předvolební projev kandidátky na pozici děkanky Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice doc. Ing. Jany Holé, Ph.D.
  5. Prostor pro dotazy členů akademické obce k prezentovanému projevu kandidátky
  6. Závěr shromáždění

Předpokládané ukončení shromáždění je v 16:00 hodin.

Samotná volba kandidáta na funkci děkana FZS UPa Akademickým senátem proběhne dne 15. února 2019 od 10:00 hodin v zasedací místnosti děkanátu FZS.

 

Monika Vodová
sekretariát děkana