Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

priliv23a578909184015.jpg
kampus UPCE - prostranství u budovy Fakulty chemicko - technologické kontakt

*For ENGLISH scroll down*

Zveme vás na pořádnou oslavu začátku nového semestru - Příliv 2023!

Čeká vás hromada zábavy a hudby. Dozvíte se také, jak to na univerzitě chodí, do jakých spolků se můžete přidat nebo z jakých zemí přijeli Erasmáci a kam můžete vyjet vy. Zjistíte užitečné informace, které se vám do začátku budou hodit, abyste brzy neskončili mimo palubu. Také určitě poznáte hromadu nových super lidí, kteří vám hodí záchranné lano, kdyby váš člun šel ke dnu. 

Workshopy, foodtrucky univerzitní spolky, netradiční sporty, DJ, international picnic, univerzitní merche…

Následuje afterparty Welcome UPCE v Atriu palác Pardubice

Akce se uskuteční mezi univerzitní knihovnou a budovou Fakulta chemicko-technologická ZDE

VSTUP ZDARMA

Akce je určena pouze pro studenty a absolventy Univerzity Pardubice. Akce není vhodná pro děti. Děkujeme za pochopení! 

Se vstupem na akci souhlasíte, že bude součástí pořizování audiovizuálního záznamu včetně leteckých snímků. 

KOMPLETNÍ PROGRAM

14.00-19.00 (stany u Fakulty-chemicko-technologické) 

Poznej světové jazyky| Jazykové centrum 
Vyrob si vlastní zápisník z recyklovaného materiálu| Polygrafické středisko UPCE
Poznej sám sebe| Poradenská pracoviště
Zapálený fotokoutek| Studentská rada Univerzity Pardubice
Poznáš písničku?| Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice
Ukázky fotek a techniky| Fotoklub Univerzity Pardubice
Vyrob si origami | Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
Víc než jen hraní | UPCE Esports
International picnic| ESN Pardubice(u sochy chemika – Fakulta chemicko-technologická) 
UPCE Fotokoutek
 

14.30 Slavnostní zahájení rektorem UPCE Liborem Čapkem 

14.35 -15.20 RecyKmen- vystoupení kapely na nástroje z recyklovaných materiálů (podium ve stanu)

15.00 Kampus tour (start u info stánku u FChT) 

15.45 -16.10 Na kávu s rektorem - ptejte se na cokoliv, co vás zajímá (stan) 

16.00 -17.00 Speed Dating Najdi svoji „Soulmate“- pro kluky i holky (u bistra Laborka). Chceš-li si zajistit místo předem registrace zde. Přidat se můžeš i přímo na akci. 

16.00 - 18.00
Workshop: Vyrob si hudební nástroj z PET lahve od koly/kofoly (stan)
Zkus si první pomoc: Zachráníš spolužáka? (stan záchranářů)

17.00 - 18.00 Paleťáci - improshow (podium ve stanu)

17.00 - 18.00 Speed Dating Najdi svoji „Soulmate“- zadáno pro holky (u bistra Laborka) Chceš-li si zajistit místo předem registrace zde. Přidat se můžeš i přímo na akci. 

18.00 - 19.00 Speed Dating Najdi svoji „Soulmate“- zadáno pro kluky (u bistra Laborka) Chceš-li si zajistit místo předem registrace zde.  Přidat se můžeš i přímo na akci. 

18.30 - 19.30 Univerzitní kvíz (stan) Chceš-li si zajistit místo předem registruj svůj tým předem zde

19.30 - 21.30 DJ| party, tanec  (stan) 

19.30 - 21.30 Workshop pozorování noční oblohy|Hvězdárna barona Artura Krause (u Fakulty chemicko-technologické)

20:15 Fire Show 

21.30 společný odchod na Afterparty Welcome to UPCE do Paláce Pardubice

SPORTY

14.00 - 19.00
Vyzkoušej si netradiční sporty| Klub netradičních sportovců (mezi kolejemi)
Vystřel si na branku| Riders Univerzita Pardubice
Stolní fotbálek 
15.00 - 16.00  Jóga|Katedra tělovýchovy a sportu UPCE; podložky vlastní nebo možnost zapůjčení (před Fakultou chemicko-technologickou)
18.00 Vystoupení Capoeira
19.00 Vystoupení Capoeira


OBČERSTVENÍ ( u kolejí a menzy) 

Medychef- hamburgery, hranolky
Gule – smažené koblížky, nápoje
JR Jídlo s příběhem - Langoše, domácí párky v rohlíku
Koktejlový bar- alko i nealko koktejly
Laborka- skvělá káva a poke bowls


ENGLISH:

Are you ready to sail through the upcoming semester? Let's get it started together! The student welcome event “Příliv“ (“High tide” – indicating the arrival of students after the summer holidays) is here - a festival you won't forget.

Come to anchor yourself on Tuesday, 26 September, anytime from 2 p.m. to the Faculty of Chemical Technology.

There will also be good food and drink options.

Loads of fun and music isn't all that await you. You will also find out how things work at the university, which clubs you can join, or which countries our Erasmus students come from. You will get useful information and life hacks that you might find handy at the beginning of your stay so that you don't end up overboard and at sea soon. You`re also sure to meet a bunch of new cool people who will throw you a lifeline should your boat happen to start sinking.

The event is limited to students and alumni of the University of Pardubice. 

Free entry 

Workshops, food trucks university societies, non-traditional sports, DJ, international picnic, university merch...

Followed by the Welcome UPCE afterparty in AFI Palace Pardubice (the big mall in the city centre).

The event will take place between the University Library and the Faculty of Chemical Technology building - HERE.


COMPLETE PROGRAMME

14:00-19:00 (tents at the Faculty of Chemical Technology)

Discover World Languages | Language Centre 
Make your own notebook from recycled material | UPCE Printing Centre
Get to know yourself | Counselling centre
Fun photo corner | UPCE Student Council
Do you know the song? | University Art Choir Pardubice
Sample photos and techniques | University of Pardubice Photography Club
Make origami | Duke of Edinburgh International Award
More than just gaming | UPCE Esports
International picnic | ESN Pardubice (at the chemist statue - Faculty of Chemical Technology)
UPCE Photo corner
 

14:30 Opening ceremony by the Rector of UPCE, Prof. Libor Čapek

14:35 - 15:20 RecyKmen- performance of a band on instruments made of recycled materials (stage in the tent)

15:00 Campus tour (start at the info booth at FChT)

15:45 - 16:10 Coffee with the Rector - ask anything that interests you (tent)

16:00 - 17:00 Speed Dating Find your "Soulmate" - guys/girls (at the Laborka bistro)

16:00 - 18:00
Workshop: Make a musical instrument out of a PET coke/cola bottle (tent)
Try first aid: Can you save a classmate? (rescue tent)

17:00 - 18:00 Paleťáci - impromptu show (stage in the tent)

17:00 - 18:00 Speed Dating Find your "Soulmate" - girls (at the Laborka bistro)

18:00 - 19:00 Speed Dating Find your "Soulmate" - boys (at Laborka bistro)

18:30 - 19:30 University Quiz (tent)  

19:30 - 21:30 DJ| party, dancing (tent)

19:30 - 21:30 Night Sky Observation Workshop | Baron Artur Kraus Observatory (at the Faculty of Chemical Technology)

20:15 Fire Show 

21:30 joint departure to the Welcome to UPCE at Palác Pardubice afterparty

SPORTS

14:00 - 19:00
Try out non-traditional sports | Club of non-traditional sportspeople (between the dormitories)
Take a shot at goal | Riders University of Pardubice
Table football 
15:00 - 16:00 Yoga | Department of Physical Education and Sports UPCE; bring own mats, or they can be rented (in front of the Faculty of Chemical Technology)
18:00 Capoeira performance
19:00 Capoeira performance

FOOD (next to the dormitories and canteen)

Medychef - burgers, fries
Gule - fried doughnuts, drinks
JR Jídlo s příběhem - Langos, homemade hot dogs
Cocktail bar - alcoholic and non-alcoholic cocktails
Laborka - great coffee and poke bowls

The event is not suitable for children. Thank you for your understanding! By entering the event, you agree to be part of any audiovisual recording, including aerial photographs.