Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Published: 08.07.2024

Vážení studenti a rodiče,

s potěšením vás zveme na akademické obřady, které představují vrchol vašeho studia na naší fakultě. Slavnost se uskuteční 12. září 2024 v Aule Arnošta z Pardubic. Oficiální pozvánky a detailní program naleznete v přiložených souborech.

Gratulujeme vám ke zdárnému dokončení studia.

Published: 08.07.2024

Změna úředních hodin studijního referátu FZS během letních prázdnin

Dovolujeme si vás informovat o úpravě úředních hodin studijního referátu Fakulty zdravotnických studií v období letních prázdnin od 1. července do 16. srpna 2024.

Upravené úřední hodiny:

 • pondělí: 8:00—12:00
 • úterý: 8:00—12:00
 • středa: 8:00—12:00
 • čtvrtek: zavřeno
 • pátek: 8:00 —12:00

Upozorňujeme, že mimo tyto úřední hodiny můžete využít schránku u studijního oddělení pro vhození potřebné pošty.

Děkujeme za pochopení a přejeme vám příjemné letní prázdniny.

Published: 03.07.2024

Reprezentanti Univerzity Pardubice podali na letošních Českých akademických hrách v Liberci skvělé výkony. Sportovci z Pardubic byli v konkurenci 38 vysokých škol 12. nejúspěšnější, a tím obhájili pozici z loňského roku.

Celkem soutěžilo na letošních akademických hrách ve 110 disciplínách 1 635 vysokoškolských studentů. Univerzitu Pardubice reprezentovalo 78 studentů a studentek, z toho 23  v individuálních sportech a 55 v kolektivních sportech.

Naši studenti vybojovali 9 medailí ve 12 sportovních disciplínách, což je o 2 medaile víc než v loňském roce.

Akademickou mistryní ČR se v běhu na 100 m stala Pavla Kvasničková, studentka Fakulty chemicko-technologické (FChT) . Stříbrnou medaili získala judistka Lucie Zárybnická z Fakulty ekonomicko-správní (FES) a bronz si v téže disciplíně vybojoval Lukáš Gleich, student FChT. Bronzovou příčku získala také badmintonistka Hana Stejskalová z FChT.

 Start na Českých akademických hrách se letos opět podařil beach volejbalistům Lukáši Nejmanovi z FES a Františku Piherovi z Fakulty zdravotnických studií (FZS), a také Editě Dražanové (FZS) a Janě Krupařové (FES). V silné konkurenci získali bronzové medaile a zapojili se i do soutěží šestkového volejbalu. V něm naši volejbalisté prokázali, že jsou třetí nejlepší v zemi, což je velký úspěch.

Vítězům gratulujeme! Za vzornou reprezentaci univerzity děkujeme všem našim studentům a studentkám. 

Výsledky:

1. místo  Pavla  Kvasničková    100m běh                   FCHT

2. místo  Lucie  Zárybnická      judo do 70 kg              FES

3. místo  Lukáš  Gleich              judo nad 100 kg          FCHT

3. místo Hana  Stejskalová      Badminton – debl       FCHT

3. místo  František  Pihera       Beach volejbal             FZS

3. místo Lukáš  Nejman             Beach volejbal               FES

3. místo Edita  Dražanová        Beach volejbal               FZS

3. místo Jana  Krupařová         Beach volejbal               FES

3. místo Volejbal – muži

Mgr. Ivana  Molková

Foto: Jan Chlad

Published: 25.06.2024

Jste všeobecná sestra se zájmem stát se sestrou pro péči v psychiatrii a získat možnost poskytovat vysoce kvalifikovanou péči o pacienty s psychiatrickým onemocněním?

Potřeba vzdělaných psychiatrických sester je stále vysoká, zejména v souvislosti s psychiatrickou reformou a s nově vznikajícími centry duševního zdraví.

Nabízíme specializační vzdělávací program OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR. Tento program realizujeme na fakultě od konce roku 2019.

V prosinci plánujeme zahájit další běh!


Vzdělávací program plně respektuje metodický pokyn vydaný ve Věstníku č. 4/2020:

- 300 hodin teoretické výuky,

- 80 hodin praktických cvičení,

- 220 hodin praxe,

- ukončení programu atestační zkouškou.

Co nabízíme:

- prezenční interaktivní výuku zpravidla 1x týdně,

- omezený počet míst pro maximální podporu a interakci (max. 15 účastníků),

- výuku vedenou zkušenými odborníky,

- smluvně zajištěnou praxi v Pardubické nemocnici a zařízeních Péče o duševní zdraví probíhající pod vedením zkušených mentorů,

- ukončení vzdělávacího programu do 1,5 roku.

V jakých oblastech se budete vzdělávat:

- Role specialisty v poskytování zdravotních služeb,

- Úvod do ošetřovatelské péče v psychiatrii,

- Psychosociální dovednosti,

- Specializovaná ošetřovatelská péče v psychiatrii,

- Komunitní péče.

Jak se přihlásíte?

- Vyplňte žádost v aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků na mzcr.cz.

- Ve formuláři do kolonky Akreditované zařízení, ve kterém máte zájem specializační vzdělávání absolvovat, uveďte Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií.

- Přiložte potřebné dokumenty a podejte na NCO NZO v Brně.


Pro více informací navštivte naše webové stránky https://fzs.upce.cz/cepez/specializacni-vzdelavani, případně kontaktujte Mgr. Evu Hlaváčkovou, Ph.D.: eva.hlavackova@upce.cz nebo 727 940 877.

Published: 21.06.2024

Vědecko-technický jarmark je za námi. Univerzitní stanové městečko s více než dvaceti interaktivními stanovišti vyrostlo letos v areálu Automatických mlýnů. Na tamním náměstí to pořádně žilo! Stánky celé dopoledne obléhaly davy žáků ze základních i středních škol a popularizátoři se u svých vědeckých ukázek a připravených úkolů ani na chvíli nezastavili. Až do odpoledne odpovídali na zvídavé dotazy zájemců všech věkových kategorií.

Poté, co si návštěvníci u infostánku vyzvedli vědecký index, kterých jsme rozdali téměr 1 200, vrhli se bez váhání na jednotlivá stanoviště. Hned vedle vstupu mohli obdivovat například repliku vozidla Lotus 7, které spolu s Dopravní fakultou Jana Pernera postavili žáci ze Střední školy automobilní v Holicích. O kousek vedle si zazávodili na veslařských trenažérech a trhali přitom rekordy. Společně s chemiky absolvovali plamenometné zkoušky, krváceli bez krve, objevovali optické klamy, tajemství mikrosvěta, hru barev a mnoho dalších zajímavých pokusů. Fakulta elektrotechniky a informatiky si připravila ukázky umělé inteligence, zpracování obrazu nebo turnaj v piškorkách proti robotu. 

Na stanovišti Fakulty zdravotnických studií učily studentky zájemce provádět samovyšetření prsu a ukazovaly jim i snímky z mamografu. Fakulta ekonomicko-správní vzdělávala například v oblasti finanční gramotnosti a potrápila jejich mozky u matematických hrátek. V mobilní restaurátorské dílně si žáci vyzkoušeli například tradiční techniky jako sgrafito, odlévali do sádry a seznamovali se z pojmy tohoto oboru. U Fakulty filozofické na ně čekala poznávačka obilovin, praktická ukázka mletí na kamenném mlýnku nebo dobrodružná hra Babylonské mlýny. A bylo toho mnohem víc. 

K tradiční červnové akci Univerzity Pardubice se připojila i Sféra a Gočárova galerie. Nechyběli ani další partneři jako Střední průmyslová škola chemická, Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Střední zdravotnická škola Pardubice, Krajská knihovna v Pardubicích, Východočeské muzeum v Pardubicích s názvem Exit 91 / Vykopávky. 

Ohlédnout se s námi za dnem plným vědy a poznávání na Vědecko-technickém jarmarku můžete ve fotogalerii. 

Published: 21.06.2024

Ve čtvrtek 20. 6. se naše fakulta aktivně zúčastnila Vědecko-technického jarmarku, který se konal v prostorách Automatických mlýnů. Tato jedinečná akce, pořádaná ve spolupráci Univerzity Pardubice a společnosti SFÉRA, nabídla návštěvníkům pestrý program plný vědeckých a technických zajímavostí.


Naše fakulta se na jarmarku prezentovala důležitou osvětovou činností zaměřenou na prevenci rakoviny prsu. Studentky programu Porodní asistence Kadaníková Michaela a Rejdová Leontýna připravily interaktivní stanoviště, kde veřejnosti poskytovaly cenné informace o:

•    Důležitosti samovyšetření prsu.
•    Správných technikách provádění samovyšetření.
•    Rizikových faktorech spojených s rakovinou prsu.

Osvěta v oblasti prevence rakoviny prsu

Návštěvníci měli jedinečnou příležitost vyzkoušet si samovyšetření prsu na připravených modelech. Ty v sobě skrývaly simulovaná patologická ložiska, která měli možnost nahmatat. Cílem bylo naučit se rozpoznávat abnormality a vyšetření si prakticky vyzkoušet.

Stanoviště doplnila studentka programu Radiologická asistence Michaela Šajánková, která měla připravené ukázky normálních a patologických nálezů na mamografu, vysvětlovala rozdíl mezi fyziologickou a patologickou tkání a opět kladla důraz na pravidelnost preventivního vyšetření.

Stánek FZS na Vědecko-technickém jarmarkuModel prsu k samovyšetřeníStudenti ZŠ na Vědecko-technickém jarmarku

Účast Fakulty zdravotnických studií na Vědecko-technickém jarmarku byla velkým úspěchem. Našim studentkám se podařilo atraktivní a interaktivní formou předat důležité informace o prevenci rakoviny prsu široké veřejnosti. Tímto způsobem jsme nejen reprezentovali naši fakultu, ale především přispěli k zvýšení povědomí o důležitosti prevence a včasné diagnostiky tohoto závažného onemocnění.
 

Published: 19.06.2024

Propojit zástupce z průmyslové sféry se špičkovými vědci z Univerzity Pardubice. To byl úkol úterního Technology Day. Pilotní setkání, které přilákalo padesátku účastníků, organizovalo Centrum transferu technologií a znalostí. Točilo se okolo nadějných technologií z různých oborů, které mají potenciál najít reálné uplatnění v praxi.

Na začátku se slova ujal organizátor Ing. Tomáš Novotný, Ph.D., LL.M., který celou akci držel pevně v rukách. Po něm přítomné v zaplněné zasedací místnosti pozdravili člen Rady Pardubického kraje pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace Ing. Ladislav Valtr, MBA, a také Mgr. et Mgr. Hana Kosová, MPA, zastupující platformu transferových pracovišť českých univerzit a výzkumných organizací Transfera.cz.

Pak už následovaly bloky soutěžních prezentací a u mikrofonu se vystřídalo celkem osm vědců ze čtyř fakult, aby představili své technologie v různých fázích vývoje. Na prezentaci měl každý pět minut. Současně musel zaujmout porotu a odpovídat na doplňující dotazy. Jako nejzdařilejší a současně nejlépe uplatitelný výsledek v praxi vyhodnotila tříčlenná porota výzkum týmu prof. Ing. Petra Doležela, Ph.D., z Fakulty elektrotechniky a informatiky, nazvaný Detekce netriviálních objektů. Pomyslné druhé místo bral doc. Ing. Ladislav Řoutil, Ph.D., Dopravní fakulta Jana Pernera, za Dodatečné zesílení stavebních konstrukcí pomocí pokročilých materiálů. Třetí byl doc. Josef Bulíček, Ph.D., Dopravní fakulta Jana Pernera, který prezentoval Využití umělé inteligence při podpoře dispečerského řízení železniční nákladní dopravy. Vítězná technologie byla navíc doporučena k účasti v národním kole soutěže Transfera Technology Day 2024.

Mezi bloky k účastníkům promluvili také Lenka Scholzová z Agentury CzechInvest, Petr Čihák z FABA INCUBE a.s. nebo Aleš Bělík z enteria a.s. Mezi účastníky byli zástupci firem jako Foxconn Česká republika, Erwin Junker Grinding Technology a.s., DEEP VISION s.r.o., AWOS s.r.o., Marius Pedersen a.s., Sellier & Bellot a.s. a další. 

Zpětná vazba od účastníků, kteří nešetřili chválou, napověděla, že v podobných či úžeji oborově zaměřených akcích má Univerzita Pardubice rozhodně pokračovat a že podobná setkání jsou vítaná na obou stranách. Jak Pilotní Technology Day probíhal, se můžete podívat v naší fotogalerii. 

Published: 17.06.2024

Vážené studentky, vážení studenti,

upozorňujeme na úpravu úředních hodin na studijním referátu FZS v období letních prázdnin 1. 7. - 16. 8. 2024.

PO   8.00 – 12.00

ÚT   8.00 – 12.00

ST   8.00 – 12.00

ČT            x

PÁ   8.00 – 12.00

Mimo úřední hodiny je možné poštu vhodit do schránky u studijního oddělení.

Published: 10.06.2024

Nabídka parkovacího místa pro studenty FZS na parkovišti naproti Metrologickému ústavu

 • Registrace: 1. 7.2024 od 8.00 hodin 
 • Prvních 100 registrovaných má jistotu parkovací karty, bude zaslán potvrzovací email o registraci
 • Vydání karty není zpoplatněno 
 • Platnost karty je jeden akademický rok
 • Výdej karet na studijním oddělení od 1. 9. 2024 v úředních hodinách
 • Jinými parkovacími místy fakulta nedisponuje
 • Případné dotazy zasílejte na adresu: sarka.konirova@upce.cz

Odkaz pro online registraci: Parkovací karta

Published: 05.06.2024

Univerzita Pardubice se pyšní titulem aktivní sportovní univerzity, což dokazuje její zapojení do projektu České asociace univerzitního sportu (ČAUS) univerzitních lig. Tento projekt představuje systém celoročních soutěží určených pro studenty, který má ambici podporovat pravidelné sportování a propojit sportovní aktivity se studijními povinnostmi. Univerzita Pardubice se účastní pěti kolektivních sportů – basketbalu, florbalu, fotbalu, ledního hokeje a volejbalu, čímž poskytuje studentům široké možnosti pro rozvoj jejich sportovních talentů. Některé ligy mají už dlouhou tradici, další postupně vznikají. Specifické postavení má univerzitní liga ledního hokeje, ve které hájí zájmy školy hokejový tým Riders Univerzita Pardubice. Převážná část hráčů jsou studenty UPCE.

Univerzitní basketbalová liga – UBL

Basketbalové družstvo mužů UPCE se v letošní sezóně Univerzitní basketbalové ligy (UBL) snažilo obhájit svůj loňský titul. Přestože start do sezóny nebyl ideální, tým se postupně zvedl a díky vynikajícímu týmovému duchu a skvělé tříbodové střele Martina Rouba v poslední vteřině základní části si zajistil účast v play-off. V následujících bojích o titul se naše družstvo utkalo s Univerzitou Palackého z Olomouce a po napínavém průběhu obou utkání se mu podařilo postoupit do Final 4, které se konalo v Ostravě. Na finálovém turnaji, který byl organizován na vysoké úrovni, naše družstvo překvapilo mnohé a probojovalo se až do finále, kde však po dramatickém boji podlehlo týmu VŠB Ostrava. Přesto basketbalový tým neztrácí elán a těší se na další výzvy v podobě Českých akademických her v Liberci a Evropských univerzitních her v Maďarsku.

Basketbalové družstvo žen UPCE se zúčastnilo již třetího ročníku UBL a podařilo se stabilizovat tým. Letos jsme dokázali na domácí půdě porazit tým UK LF v Plzni. Doufáme, že výborná týmová chemie v týmu nám pomůže k lepším výsledkům v následující sezóně, na kterou se holky již teď těší.

 Univerzitní florbalová liga – UFL 

Florbal je bezesporu oblíbeným vysokoškolským sportem a Univerzitní florbalová liga funguje v prostředí vysokoškolského sportu již 5. rokem. V současné době je do ligy zapojeno 19 vysokých škol, což ji řadí mezi nejrozšířenější sporty. Tým mužské reprezentace se pravidelně umisťuje mezi TOP 10 družstev, skládá se jak z hráčů superligového Sokola Pardubice, tak z hráčů z nižších lig. V roce 2023 tým UPCE sice nebyl tak úspěšný jako v minulých letech, kdy například v roce 2022 obsadil 4. místo na Českých akademických hrách, avšak i tak během soutěže dokázal konkurovat i bez výrazných opor silnějším univerzitám. Bohužel se nakonec nedostal do finálové skupiny a skončil na 2. místě ve skupině B za týmem z UHK. Florbalový tým žen je v Univerzitní florbalové lize od roku 2024 nováčkem. Ženy již odehrály tři utkání s bilancí 2 proher a 1 výhry. Před nimi je ještě kvalifikace na České akademické hry, takže všichni držíme holkám palce!

 Univerzitní fotbalová liga – UFoL

 Fotbalové družstvo Univerzity Pardubice je již čtvrtým rokem součástí Univerzitní fotbalové ligy (UFoL). Soutěž se hraje ve formátu jaro-podzim a náš tým si v základní skupině vybojoval vítězství v Praze proti Vysoké škole chemicko-technologické. Domácí zápas proti Univerzitě Hradec Králové byl sice prohrán, ale atmosféra utkání byla nezapomenutelná, díky podpoře domácích fanoušků a světelné show od pyrotechniků z UPCE. Poslední utkání ve skupině proběhlo v Olomouci proti UPOL, kde si náš tým zajistil vítězství ve skupině a postup do osmifinále. Na podzim se tým v rámci vyřazovacích bojů utká s Ostravskou univerzitou a doufáme, že s posilami z řad nově nastupujících studentů si zajistí postup mezi osmičku nejlepších týmů UFoL.

Univerzitní liga ledního hokeje – ULLH

Sezona 2023/24 byla pro Riders jako na horské dráze, vybrali si své slabší i silnější chvilky, ale zároveň vždy bavili fanoušky na tribunách, kterých do Enteria arény přišlo více než v uplynulých letech.

Po sportovní stránce byl opět splněn předsezonní cíl, kterým byla účast ve vyřazovacích bojích. Boj o poslední postupovou pozici byl velmi napínavý, Riders Pardubice si jej zajistily až dvě kola před koncem základní části díky výhře na ledě v Ústí nad Labem. Celkově se v sezoně z vítězství radovali pouze čtyřikrát, ale zejména v domácím prostředí dokázali potrápit favority, o body obrali loňské finalisty z pražského ČVUT či vítěze letošní základní části z Českých Budějovic.

S jihočeským týmem se Riders střetli i ve čtvrtfinále, kde předvedli obětavý výkon, ve druhém vzájemném duelu dlouho drželi s favorizovaným soupeřem krok, po nájezdech však nakonec slavily postup České Budějovice. Konečné 8. místo v ULLH je zasloužený úspěch, na kterém se dá stavět v další sezóně.

Highlightem sezony byl rozhodně TOP ZÁPAS SEMESTRU, který do Enteria arény přilákal 1 383 fanoušků, kteří vytvořili skvělou atmosféru. Na návštěvníky čekal bohatý doprovodný program, který pomohli doladit partneři pardubického týmu. Po těsné prohře s HC MUNI si však všichni spravili chuť na afterparty v Paláci Pardubice.

Univerzitní volejbalová liga – UVL

Volejbalové týmy mužů i žen UPCE se zúčastnili již 3. ročníku Univerzitní volejbalové ligy, do kterého je zapojeno 35 univerzitních týmů ČR. Družstva jsou územně rozdělena celkem do čtyř oblastí na část Čechy a Morava, v každé oblasti se odehrají 4 kola systémem každý s každým a první dvě družstva z každé skupiny postupují do celorepublikového finále, které se odehrálo na jaře.  

Volejbalový tým žen v silné konkurenci celkově obsadil v dlouhodobé základní části 2. místo a postoupil do celorepublikového finále UVL v Brně. Zde prohrál proti Masarykově univerzitě a se Západočeskou univerzitou v Plzni. Poslední zápas vyhrál v tiebreaku nad Vysokém učení technickém v Brně a získal celkové 7. místo v ČR. Výkon holek byl po celou sezónu famózní. Dále se tým žen zúčastnil kvalifikace na České akademické hry na domácí půdě v Pardubicích, kde po vyrovnaném boji zvítězil a postoupil na České akademické hry, které se budou konat v červnu v Liberci.

Volejbalový tým mužů celkově obsadil 1. místo v dlouhodobé základní části a tím si vybojoval postup na České akademické hry v Liberci. Dále také postoupil do Finále Univerzitní volejbalové ligy v Brně, kde prohrál proti Masarykově univerzitě, následně však všechny zápasy vyhrál a získal celkové 5. místo v ČR.

Rád sportuješ? Univerzita Pardubice vyzývá všechny studenty, aby se aktivně zapojili do reprezentace v univerzitních ligách. Ať už jste registrovaným členem sportovní asociace nebo jen milovníkem sportu, máte možnost reprezentovat UPCE a stát se součástí našeho sportovního výběru.

Autor: Katedra tělovýchovy a sportu


Univerzitní ligy:
Jsou součástí projektu České asociace univerzitního sportu ČAUS s názvem “Univerzitní ligy”, který vznikl na podporu pravidelného sportování studentů na českých vysokých školách. Tento projekt našel podporu napříč akademickým prostředím v České republice, včetně Národní sportovní agentury.