Studenti Fakulty zdravotnických studií absolvují potápěčský kurz a učí se zachraňovat životy na vodě

14. 05. 2018

Studenti Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice oboru zdravotnický záchranář procházejí v tomto týdnu (od 14. do 18. května) speciálním potápěčským kurzem. Seznamují se s technikami záchrany na vodě.

Kurz probíhá v areálu vodních sportů loděnice Univerzity Pardubice, kde se studenti naučí ovládat plavidla. V bazénu pardubického aquacentra pak trénují ponory a vyzkouší si techniky obrany zachránce (plavčíka) a další lekce potápění je čekají v lomu Leštinka na Chrudimsku. 

Čtyřicítka studentů oboru zdravotnický záchranář se připravuje na své budoucí povolání v rámci kurzu, během kterého si osvojí záchranářské dovednosti ve vodě, naučí se orientovat v terénu a řešit krizové situace. „Náplní kurzu je potápění s ABC, teorie potápění s dýchacím přístrojem, seznámení se s fyzikálními a fyziologickými aspekty potápění, diagnostikou potápěčských nehod. Studenti budou provádět zkušební ponory na bazénu a ve volné vodě a trénovat záchranu na tekoucí vodě,“ uvádí k náplni praktického výcviku budoucích záchranářů Mgr. Jan Němec z Katedry tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice.

Jedná se o třetí kurz ze šesti, který musí studenti oboru Zdravotnický záchranář absolvovat před ukončením svého studia. „Tento kurz není na vysokých školách běžně zařazen do portfolia studenta a našim studentům tak rozšiřuje znalosti a dovednosti ve specifických disciplínách. Po absolvování výcviku studenty ještě čeká ve třetím ročníku kurzu operačního řízení, kurz řidičských a navigačních dovedností a letní kurz záchrany na horách,“ dodává ke kurzu Mgr. Jan Pospíchal z Katedry klinických oborů Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

Na závěr výcviku budou muset studenti předvést, co se během intenzivního týdenního tréninku naučili a prokázat záchranářské dovednosti při praktické zkoušce. Absolventi oboru Zdravotnický záchranář nemívají problémy se svým uplatněním a kromě výjezdových stanic zdravotnické záchranné služby naleznou pracovní místo na urgentních příjmech a anesteziologicko – resuscitačních odděleních.

Ing. Valerie Wágnerová
mluvčí Univerzity Pardubice