FZS má nový porodnický simulátor

18. 9. 2020

Studenti FZS jsou první studenti nelékařských oborů, kteří budou během výuky využívat PORODNICKÝ SIMULÁTOR. 

 

Jsme jedinou fakultou vzdělávající nelékařské zdravotnické pracovníky v ČR s porodnickým modelem simulovaného pacienta Lucina, který jsme získali díky investičnímu projektu OPVVV INFRA.

Studenti Fakulty zdravotnických studií si už mohou správné ošetřovatelské postupy trénovat na simulátoru muže Apollo a simulátoru novorozence Hall. Využití modelů a metody simulovaného pacienta při výuce podstatně zvyšuje její kvalitu a atraktivitu.

Nyní jsme rozšířili řadu našich výukových modelů o dalšího simulovaného pacienta, porodnický simulátor Lucina. Model MFS-200 je celotělový simulátor matky a novorozence v reálných proporcích. Slouží k nácviku komplexních situací, které mohou nastat během těhotenství a porodu, ať už se jedná o různé fáze porodu, různé polohy plodu, poporodní krvácení, různé stavy matky i dítěte. Simulátor umožňuje nastavit několik porodních pozic, podporuje dokonce nácvik péče při operativním ukončení těhotenství. U modelu matky se dají nastavit parametry pro dýchání, akci srdeční, krevní tlak, dá se simulovat aktivita očí, zorniček, řeč, pláč, šok, celkové selhávání organismu. Model lze resuscitovat, umožňuje zajištění dýchacích cest, ventilaci resuscitačním vakem, natáčení EKG, měření krevního tlaku, nebo cévkování. Studenti mají možnost dále procvičovat i zevní palpační vyšetření těhotné. Na simulátoru lze měnit polohy plodu, tudíž je možný i například nácvik porodu koncem pánevním.

Model je primárně určen na výuku oborů Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence a Zdravotnické záchranářství. Software, který je součástí modelu, obsahuje komplexní scénáře složitých situací, které mohou během porodu nastat jak u matky, tak u dítěte. Studenti se učí, jak tyto situace řešit. Na reakcích modelu poznají, zda zasáhli dobře či nikoli. Díky interaktivní metodě simulovaného pacienta mají studenti možnost prožít komplexní reálnou situaci se všemi důsledky svého konání v laboratorních podmínkách, mohou ji několikrát opakovat, vracet se k rizikovým místům a učit se tak z případných chyb.  

Mgr. Miroslava Jiráková
Propagace a vnější vztahy, Fakulta zdravotnických studií