Studentky oboru Radiologický asistent na online konferenci

13. 10. 2020

V sobotu 10.10.2020 proběhl první ročník konference nazvané Studentský den nukleární medicíny, které se účastnily i studentky Fakulty zdravotnických studií.

Konference byla pořádaná Radiofarmaceutickou skupinou Katedry jaderné chemie FJFI ČVUT v Praze a byla realizovaná online. Konference se účastnili nejen studenti a studentky vysokých škol, ale také akademici, nebo zástupci tuzemských a zahraničních firem.

Univerzitu Pardubice reprezentovaly tři studentky oboru Radiologický asistent: Kristýna Bekrová, Šárka Zilvarová a Nikola Plištilová. Kristýna hovořila o tématu SPECT zobrazení dopaminových transportérů v mozku u pacientů s Parkinsonovou chorobou, Šárka se věnovala systémové léčbě kostních metastáz u pacientů s karcinomem prostaty na oddělení nukleární medicíny, a nakonec Nikola přispěla tématem, který se týkal scintigrafické diagnostiky febrilních stavů nejasného původu. Abstrakty všech příspěvků budou uveřejněny v recenzovaném časopise Nukleární medicína.

Vedoucí oddělení radiologie Mgr. Anna Lierová, Ph.D. konferenci hodnotí jako velmi vydařenou a zajímavou, a dodává: „Studentky moc chválím, protože se na konferenci skvěle připravily a velmi důstojně reprezentovaly Fakultu zdravotnických studií Univerzity Pardubice".

Mgr. Miroslava Jiráková
Centrum péče o zdraví