Summer school na FZS se zahračniními studenty

7. 8. 2018
summer school

Měsíční Summer school na Univerzitě Pardubice se rozhodně vydařila.
 

V závěru třetího červencového týdne navštívili Fakultu zdravotnických studií zahraniční studenti. Jsme velice rádi, že pečlivě připravený program, organizace a zapojení našich studentů a vyučujících sklidilo takový úspěch, neboť reakce našich hostů byly pozitivní a často velmi bezprostřední.  Pro představu něco málo z nabitého programu: projekce filmu "My Sister's Keeper" a k němu diskuze na téma etika a zdraví, společně jsme vyzkoušeli, jak je náročné pohybovat se s kompenzačními pomůckami, zaměřili jsme se také na prevenci ke zdraví v případě onkologických onemocnění, velký ohlas měla přednáška o hygieně dutiny ústní společně s praktickou ukázkou a v neposlední řadě téma zdraví a záchrany života. Jak poskytnou první pomoc. Správnou techniku jsme si mohli vyzkoušet na našich resuscitačních modelech. Rozhodně jsme si to všichni moc užili. Ostatně fotografie hovoří za vše.  Studenti si odnesli praktické dárečky a nejen to, hlavně spoustu nových informací, které využijí v každodenním životě. Jsme velmi rádi, že jsme i prostřednictvím Summer school mohli šířit osvětu.

Děkujeme, že jsme mohli být součástí SUMMER SCHOOL 2018 Univerzity Pardubice.

Díky všem, byli jste úžasní a budeme se těšit na další setkání!!!