SYSTÉM PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENČNÍ SLUŽBY VE ZDRAVOTNICTVÍ

7. 4. 2021

Určeno všem studentům zdravotnických studijních programů.

Milá kolegyně, milý kolego,
před rokem se v České republice objevila nemoc COVID 19. Nikdo z nás si neuměl představit, co nás čeká, natož, že po roce bude situace tak velmi obtížná. Je to boj každého z nás a Vy jste jeho nedílnou součástí. Svým nasazením, ochotou pomáhat a úctou k lidskému životu, odvádíte v nemocnicích obrovský kus práce. Patří Vám velké díky a obdiv a zasloužíte si pozornost. S obtížnou situací, prožitkem, ani pochybnostmi nemusíte zůstávat sami! Nabízíme podporu ve zvládání duševní zátěže. Jak na to se dozvíte z přiloženého nabídky pomoci systému psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví.

Národní centrum ošetřovateství nelékařských zdravotnických oborů