Unikátní projekt Mentoring - stínování přinese vyšší efektivitu odborné praxe

30. 11. 2020

Fakulta zdravotnických studií pod vedením PhDr. Kateřiny Horáčkové, Ph.D. a Mgr. Lucie Jiráskové představila unikátní program spolupráce s Nemocnicí Pardubického kraje, a.s.


Programu by se mělo účastnit všech pět nemocnic NPK, a. s. Na setkání s vedením Nemocnice Pardubického kraje v září hovořili zástupci Fakulty zdravotnických studií o novém způsobu vedení odborné praxe pro studenty oboru Všeobecná sestra. První setkání mentorů klinické praxe se zástupci fakulty proběhla v říjnu, kdy se všichni zúčastnění věnovali otázkám nastavení nového systému praxe.

Zásadní novinkou je takzvané stínování, kdy je každému studentovi přidělen jeden mentor, kterého bude student v jeho službách v nemocnici takzvaně stínovat, tedy kopírovat jeho služby. Studenti tak zažijí klasický nemocniční směnový provoz (denní a noční služby, víkendy).

Projekt je velmi podporován jak z řad vrchních sester, tak i z řad lékařů a vedení nemocnic. Podporu vyjádřili na zasedání kolegia děkanky FZS i pan primář chirurgického oddělení a zástupce přednosty Chirurgické kliniky, MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D, i přednosta Kliniky ORL, MUDr. Jan Vodička, Ph.D., který  označil projekt za velice dobrý krok.

Fakulta od projektu očekává větší efektivitu odborné praxe a také spokojenost ze strany studentů. Nemocnice má příležitost saturovat nedostatek všeobecných sester a získat větší počet budoucích kolegů. Praxe by se měla stát více kvalitní a studenti by se měli zapojit tak, aby se cítili být běžnou a vítanou součástí týmu.

První takzvaná stínování budou probíhat v termínu od 2.11. 2020 do 8.1.2021.

Mgr. Miroslava Jiráková
Fakulta zdravotnických studií, Centrum péče o zdraví