Uzavření FZS (2. 8. 2019)

29. 7. 2019

Vážené studentky, vážení studenti,

od pátku 2. srpna od 7:00 hod. až do neděle 4. srpna do 18:00 hod. proběhne velká letní údržba IT infrastruktury. Z provozu budou přitom odstavena hlavní datacentra a rovněž nikde nebude fungovat Internet, webové aplikace, Intranet, Stag, Verso, Fis, dokumenty v cloudu, Wi-Fi, telefony, komunikátory a vzdálená připojení ke službám UPa z Internetu. Tato údržba zasáhne i funkčnost některých přístupů do budov Univerzity Pardubice a evakuačních zařízení.

Z důvodu bezpečnosti je proto nutné zajistit, aby se na pracovištích UPa v tomto čase nezdržovali žádní naši zaměstnanci a studenti.

V uvedených dnech bude Fakulta zdravotnických studií   z a v ř e n a.

Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem

doc. Ing Jana Holá, Ph.D.

děkanka