Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Adventní věnce pro domácí hospicovou péči 2023
-
Aula Arnošta z Pardubic - suterén, Studentská 519 kontakt

For English please scroll down


Zveme všechny zaměstnance, studenty, absolventy Univerzity Pardubice

úterý 28. listopadu od 14.30 hod do suterénu univerzitní auly,

kde budeme vyrábět adventní věnce pro Domácí hospicovou péči Oblastní charity Pardubice.

Přijďte přiložit ruku k dílu a pomoci s výrobou věnců, případně si přijďte koupit věnec, který bude zdobit vaši kancelář nebo váš domov, a zároveň pomozte dobré věci.

Veškerý nezbytný materiál na výrobu věnců bude k dispozici. Jakékoliv další dekorace a přírodniny na věnce, které přinesete, jsou vítány.

Věnce se budou následně prodávat. Hotové adventní věnce si můžete odkoupit vy sami, vaši kolegové, spolužáci, přátelé, případně bude předán Oblastní Charitě Pardubice, která je bude dále nabízet k prodeji první adventní neděli v kostelech na Pardubicku a na Pernštýnském náměstí.

Zhotovené věnce se budou prodávat za minimální cenu 300,- Kč/ ks a výtěžek z prodeje věnců poputuje přímo do sbírky na Domácí hospicovou péči.

Pokud máte zájem o věnec a přispět do sbírky, ale nemůžete se do vytváření věnců zapojit, můžete si adventní věnec předem objednat a my ho pro vás v rámci akce vyrobíme a vy si jej zakoupíte.

V případě, že jste zaměstnanec, absolvent nebo student univerzity a chcete se tvoření adventních věnců zúčastnit nebo jste zaměstnanec, student nebo veřejnost a přejete si adventní věnec pouze objednat a zakoupit, registrujte se prosím nejdéle do pondělí 27. listopadu ve formuláři ZDE

Vaše registrace s předstihem je důležitá z důvodu zajištění dostatku materiálu pro výrobu věnců a dostatku stolů.


Prodej hotových věnců v univerzitní aule proběhne:

V úterý 28. listopadu od 16.30 do 18.00 hod

ve středu 29. listopadu od 15.00 do 17.00 hod

V loňském roce jsme přispěli více než 28 tisíc Kč! 

Těšíme se na vás


ENGLISH

All university employees, alumni and students are welcome on Tuesday 28 November from 2:30pm in the basement of the University auditorium,

where we will make Advent wreaths for the Home Hospice Care of the Pardubice Regional Charity.

Come join us and help with the making of the wreaths, or come buy a wreath that will decorate your office or your home, and at the same time help a good cause.

All the necessary materials for the wreaths will be available. Any other decorations and natural products on the wreaths that you want to bring are welcome.

The wreaths will then be sold. You, your colleagues, classmates, or friends can buy the finished Advent wreaths. The rest will be handed over to the Pardubice Regional Charity, who will continue to offer them for sale on the first Sunday of Advent in churches in the Pardubice region and on Pernstejn Square.

The wreaths will be sold for CZK300 a piece and the proceeds from the sale of the wreaths will go directly to the fundraising campaign for Home Hospice Care.

If you are interested in a wreath but you cannot help to make them, you can order one in advance. We will make it for you as part of the event and you can just come and buy it.

Whether you are an employee or student of the university and you want to participate in making of Advent wreaths, or you are a member of public and you only want to order and purchase an Advent wreath, please register no later than Monday 27 November in the form HERE.

Your registration in advance is important in order to ensure sufficient material for the making of wreaths and sufficient tables.

The sale of the finished wreaths in the university auditorium will take place:

on Tuesday 28 November from 4.30pm to 6.00pm

on Wednesday 29 November from 3pm to 5pm

Last year we contributed over CZK 28 000.

We look forward to you seeing you this year.