Volby do Akademického senátu FZS UPa

7. 3. 2019

Volby

Volby do obou komor AS FZS probíhají ve dnech 7. – 8. 3. 2019 od 7:30 do 14:30 hodin v učebně ZB 25 (relaxační místnost) FZS a zároveň dne 7. 3. 2019 od 12:00 do 13:00 hodin v prostorách informačního centra (jídelny) v areálu Pardubické nemocnice.

Volby jsou tajné a každý člen akademické obce hlasuje osobně. Před obdržením volebního lístku je každý volič povinen prokázat svou totožnost volební komisi.

 

Navržení kandidáti pro volby do komory studentů Akademického senátu FZS UPa

HOUSÍREK Martin                     student 2. ročníku oboru Zdravotnický záchranář

KUBA Filip                                  student 2. ročníku oboru Zdravotnický záchranář

LUDVÍK Hynek                           student 1. ročníku oboru Zdravotnický záchranář

ŠOUKALOVÁ Kristýna Mgr.     studentka 5. ročníku  oboru Ošetřovatelství

 

Navržení kandidáti pro volby do komory akademiků Akademického senátu FZS UPa

BLANAŘ Vít Mgr. Ph.D.

ČERMÁK Zdeněk PhDr.

ČERNOHORSKÁ Iveta Mgr.

ČERVENKOVÁ Zuzana Mgr.

FALTOVÁ Barbora Mgr.

HAVLÍČEK Karel doc. MUDr. CSc.

HORÁČKOVÁ Kateřina PhDr. Dis.

KOPECKÝ Michal Mgr.

MANDYSOVÁ Petra doc. MSN. Ph.D.

PELLANT Arnošt prof. MUDr. DrSc.

PODESZWA Ondřej Mgr. et Mgr.

RUSOVÁ Jitka Mgr.

RŮŽIČKOVÁ Petra Mgr.

TALIÁNOVÁ Magda PhDr. Ph.D.

VILASOVÁ Zdeňka Mgr. Ph.D.

WELGE Eva BSc. MSc.